Trang Chủ Lớp 1 Đề thi học kì 1 lớp 1

Đề Tiếng Việt kiểm tra kì 1 mới nhất: Điền chữ ng/ngh

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt mới nhất năm 2016 có đáp án

I. Kiểm tra đọc: (3 điểm )

Bài 1: Đọc thành tiếng :

Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc và đọc một đoạn văn.

Bài 2: Đọc hiểu : 1 điểm

Đọc thầm đoạn văn sau và khoanh vào ý trả lời đúng:

 Mỗi năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân tiết trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa Hạ nóng bức, ve sầu kêu inh ỏi. Thu đến, bầu trời trong xanh mát mẻ. Đông về rét ơi là rét.

1. Mỗi năm có mấy mùa?

A. Hai mùa  B.Bốn mùa      C.Ba mùa     D.Năm mùa

Advertisements (Quảng cáo)

2. Mùa Hạ tiết trời như thế nào?

A.Mát mẻ        B.Rét        C.Nóng bức       D.Ấm áp

II.Phân tích ngữ âm: (2 điểm)

Bài 3. Tìm trong các tiếng dưới đây tiếng chứa vần chỉ có âm chính và đưa vào mô hình: (lan, ca, oan) .

Bài 4. Tìm trong các tiếng dưới đây tiếng chứa vần chỉ có âm đệm và âm chính và đưa vào mô hình: ( hoa, chia, lăn ).

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 5. Tìm trong các tiếng dưới đây tiếng chứa vần chỉ có âm chính và âm cuối và đưa vào mô hình: ( quang, ban, xoăn ).

Bài 6. Tìm trong các tiếng dưới đây tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối và đưa vào mô hình: ( cương, mình, xoan ).

Bài 7. Tìm trong các tiếng dưới đây tiếng chứa vần  có nguyên âm đôi và đưa vào mô hình: ( bay, miệng, bóng ).

III.Viết :

Bài 8.Viết chính tả ( nghe viết): (3 điểm)

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Trâu ơi” ( Viết 4 dòng đầu ” Trâu ơi….quản công” ) (SGK Tiếng Việt công nghệ giáo dục, tập 3, trang 18).

Bài 9. Điền vào chỗ trống (1 điểm)

a. Điền chữ c/k/q :

…uê hương               ….ủ nghệ                   …im chỉ      món  …uà

b.Điền chữ ng/ngh:

Bé …a đi chơi nhà bà …..iêm. Bà …..ồi bên bé kể chuyện cho bé …e.

 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM  MÔN TIẾNG VIỆT 1

TT

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

I.( Đọc)

4 điểm

Bài 1:

Đọc thành tiếng (3 đ)

 

Đọc đúng, to, rõ ràng dưới </= 1,5 phút 3 điểm
Đọc đúng, to, rõ ràng từ 1,5 phút đến 3 phút 2-2,5điểm
Đọc đúng, to, rõ ràng từ 3 phút đến 4 phút 1,5-2điểm
Đọc trên 4 phút

 

Dưới 1,5điểm
Bài 2: Đọc hiểu ( 1 đ)

 

1.B

2.C

0,5

0,5

 

II.Phân tích ngữ âm

1 điểm

c a

Bài 3:

 

0,2
Bài 4

h o a
0,2
Bài 5

b a n
0,2
Bài 6

x o a n
0,2
Bài 7

m ng
0,2
III.Viết

5 điểm

Bài 8 : viết chính tả:

-Viết đúng , đẹp , sạch sẽ.

-Viết đúng nhưng chưa thật đẹp

– Viết mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm

 

3 điểm

2,5 – 2,75 đ

Bài 9.bài tập:

a. quê hương        củ nghệ                   kim chỉ     món quà

b.Bé nga đi chơi nhà bà nghiêm. Bà ngồi bên bé kể chuyện cho bé nghe

 

 

0,5

0,5

.

Advertisements (Quảng cáo)