Trang Chủ Lớp 1 Đề thi học kì 1 lớp 1

Chia sẻ đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt trường TH Phương Hưng: Đọc câu: Chị Mây và bé đi chợ mua đủ thứ quả: khế, chuối, dừa, na, thị

CHIA SẺ

Trường TH Phương Hưng tổ chức thi đánh giá chất lượng kết quả học tập giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1, đề thi cụ thể như sau:

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (8 điểm)

1. Đọc âm, vần:

2. Đọc từ:

3. Đọc câu:

– Tối qua, mẹ đưa bé về bà nội chơi.

– Chị Mây và bé đi chợ mua đủ thứ quả: khế, chuối, dừa, na, thị…

– Dì Na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.

– Gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ ru bé ngủ.

– Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.

– Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ. Phố bé Mai có nghề giã giò.

II. Bài tập: (2 điểm) (Thời gian: 10 phút)

Bài 1: Nối:

Bài 2: Điền vào chỗ chấm:

a. g hay gh:

gà ……..áy ……..ế ngồi

b. ua hay ưa:

cà ch…….. tr…….. hè

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) Thời gian: 25 phút

1. Viết âm, vần: GV đọc cho học sinh viết các âm, vần sau:

b, m, a, ng, th, ia, oi, uôi, ay, ai

2. GV đọc cho học sinh viết các từ sau:

chả giò, hái chè, cá quả, trưa hè, tuổi thơ, đi chợ, củ nghệ, phá cỗ