Trang Chủ Lớp 1 Đề thi học kì 1 lớp 1

Thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 trường TH Minh Tân: Viết các số 6,1,3,7,10 theo thứ tự từ lớn đến bé

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán học được trường Tiểu học Minh Tân tổ chức thi… Viết các số 6,1,3,7,10 Theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

2+3      3+2       2+2        4+0            1+4

Bài 2: (1.5 điểm) Tính

2+1+2             3+1+1             2+0+3

Bài 3: (2 điểm) ><=?

2+3  5                  5+0  3+2

2+2  3            3+2  2+1

Bài 4: (1.5 điểm) Số?

2 +  = 4                        5 = 2 + 

3 +  = 3                        4 = 1 + 

Bài 5: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp

Bài 6: (1 điểm) Viết các số 6,1,3,7,10

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài 7: (1 điểm) Số?

Có….. hình tam giác