Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2

[Trắc nghiệm và tự luận] Kiểm tra lớp 2 môn Toán kì I mới nhất:Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất

[Trắc nghiệm và tự luận] Dethikiemtra.com giới thiệu đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 2: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:

1: Tìm x , biết   9 + x = 14

A. x = 5 B. x = 8 C. x = 6

2:  Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?

A. 55 + 35 B. 23 + 76 C. 69 + 31

3:  Kết quả tính 13 – 3 – 4 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?

A. 12 – 8 B. 12 – 6 C. 12 – 7

4: 1 dm = …cm

A.  10 cm                   B. 1 cm             C. 100cm                     D.  11 cm

5:  Số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số là:

A. 99            B. 98              C. 100          D. 90

Advertisements (Quảng cáo)

6:  Hình sau có

2016-12-12_160442

A. 3 tứ giác

B. 4 tứ giác

C. 5 tứ giác

2: Tìm X :

a)     X + 37  = 82             b)      X  – 34 = 46

3 : Mảnh vải màu xanh dài 35 dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 17 dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề – xi – mét?

4  (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.

Advertisements (Quảng cáo)

ĐÁP ÁN

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:    (6 điểm) Khoanh đúng mỗi phần cho 1 điểm

1A; 2C; 3B; 4A;5C; 6A

B/ PHẦN TỰ LUẬN:

1. Đ/s: 28;65;90;42

2. a;   X= 45

b;  X=80

3.  Mảnh vải tím dài là:

34 – 17  = 17 ( dm)

Đ/s: 17 dm

4.  Số bị trừ là 99

Ta có phép tính:

99 – 90 = 9

Đ/s:9

Advertisements (Quảng cáo)