Trang Chủ Lớp 1 Đề kiểm tra lớp 1

[Phần 4] Đề ôn hè lớp 1 môn toán đề số 10,11,12

CHIA SẺ

Tiếp nối Phần 1, Phần 2, Phần 3 Dethikiemtra.com tiếp tục chia sẻ tới các thầy cô và phụ huynh Phần 4 gồm 3 Đề ôn hè lớp 1 môn toán (Đề số 10,11,12).

Đề số 10:

Bài 1: Đọc các số:

55: ……………………………. 5: …………………………….
79: …………………………….44: …………………………….

Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

65 –   5 …… 61 8 …… 18 – 13
30 + 20 …… 57 – 795 – 60 …… 65 – 25

Bài 3: Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng, mẹ mua thêm 5 quả nữa. Hỏi mẹ Lan mua tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số 64, 35, 54, 46, 21, 12, 59 theo thứ tự:

- Quảng cáo -

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………..

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………..


Đề số 11:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

4 + 4483 – 2314 + 1556 – 610 – 7
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Bài 2: Nhà An nuôi 14 con gà và 25 con vịt. Hỏi nhà An nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

- Quảng cáo -

………………………………………………………………………..

Bài 3: Cho hình vẽ:

hinh

Có …. hình vuông.

 

 

 

Bài 4: Viết các số tròn chục bé hơn 64:

……………………………………………………………………….

Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm


Đề số 12:

Bài 1:Tính:

35 + 53 = ……20 + 55 = ……97 – 72 = ……
88 –   8 = ……33 – 23 = …… 6 + 62 = ……

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

30 + ….. = 4095 – ….. = 5
….. + 12 = 1580 – ….. = 30

Bài 3: Lan có một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái. Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số 36, 50, 27, 72, 43, 54, 80 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………..

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………..

Nguồn tham khảo Dethikiemtra.com