Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3

Đề ôn hè Tiếng Việt 3 (Đề số 6): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

CHIA SẺ

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 6) có đáp án

1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước cách viết chính tả mỗi câu sau.

o cuongChúng tôi rất chân trọng những điều anh mới nói.

o cuongNhững chồi non xanh biếc trông thật đẹp mắt.

o cuongThằng bé trông thật dễ thương.

o cuongHuy và Hoàng đang dì dầm nói chuyện phía cuối lớp.

2: Điền dấu phẩy thích hợp vào các ô trống sau.

a. Trên cành cây những con chim đang hót líu lo. (có 1 dấu phẩy)

b. Bạn Lan bạn Mai bạn Minh bạn Đức và nhiều bạn khác đã có rất nhiều cố gắng. (có 3 dấu phẩy)

c. Lớp 3A quét sân trường lớp 3B chăm sóc cây. (có 1 dấu phẩy)

d. Cổng vườn sân trong nhà ngoài hè đều sạch sẽ. (có 4 dấu phẩy)

3: Nối ý cột A với ý cột B để được câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao? Rồi ghi phần trả lời vào Đáp án

A
1. Do kiên trì luyện tập2. Vì học giỏi và gương mẫu

3. Tại cậu không chú ý nghe giảng

4. Nhờ chăm chỉ học tập

B
a. nên không làm được bài tập.b. mà Toàn đã vượt lên dẫn đầu lớp.

c. nên Tuấn được bầu làm lớp trưởng.

d. mà cậu ấy đã khỏe lên rất nhiều.

Đáp án: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 6)

1:    S (chân trọng à trân trọng)

               Đ

Đ

S (dì dầm à rì rầm)

2:

a. Trên cành cây, những con chim đang hót líu lo. (có 1 dấu phẩy)

b. Bạn Lan, bạn Mai, bạn Minh, bạn Đức và nhiều bạn khác đã có rất nhiều cố gắng. (có 3 dấu phẩy)

c. Lớp 3A quét sân trường lớp, 3B chăm sóc cây. (có 1 dấu phẩy)

d. Cổng, vườn, sân, trong nhà, ngoài hè đều sạch sẽ. (có 4 dấu phẩy)

3:        1d;   2c;    3a;    4b