Bài tập Sinh lớp 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Sinh lớp 11
Phát triển ở thực vật có hoa (Bài 1,2,3,4 trang 146 SGK môn sinh 11)
Phát triển ở thực vật có hoa (Bài 1,2,3,4 trang 146 SGK môn sinh 11)
Bài 36 chương 3 Sinh 11 -  Giải bài 1,2,3,4 trang 146 SGK :  Phát triển ở thực vật có hoa. Bài 1: Phát triển của thực vật là gì? Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn...
Hoocmôn thực vật: Giải bài 1,2,3,4 trang 142 môn Sinh học 11
Hoocmôn thực vật: Giải bài 1,2,3,4 trang 142 môn Sinh học 11
Bài 35 Sinh - Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 142 SGK Sinh 11 : Hoocmôn thực vật - Chương 3 sinh 11. Hooc-môn thực vật là các chất hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạt...
Sinh trưởng ở thực vật: Bài 1,2,3,4,5 trang 138 Sinh học 11
Sinh trưởng ở thực vật: Bài 1,2,3,4,5 trang 138 Sinh học 11
Bài 34 Sinh 11 - Giải bài 1,2,3,4,5 trang 138 SGK Sinh 11 Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước...
Tập tính của động vật (tiếp theo): Bài 1,2,3,4 Sinh lớp 11 trang 132
Tập tính của động vật (tiếp theo): Bài 1,2,3,4 Sinh lớp 11 trang 132
Bài 32 Chương 2 sinh 11 - Giải bài 1,2,3,4 trang 132 : Tập tính của động vật (tiếp theo) Các hình thức học tập chủ yếu của động vật là quen nhờn, in vết, điều kiện hóa đáp ứng, điều kiện hóa...
Tập tính của động vật: Bài tập 1,2,3 trang 126 Sinh học 11
Tập tính của động vật: Bài tập 1,2,3 trang 126 Sinh học 11
Bài 31 chương 2 - Giải bài 1,2,3 trang 126 SGK Sinh 11 : Tập tính của động vật Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ...
Giải bài 1,2,3,4 trang 123 SGK Sinh 11: Truyền tin qua Xináp
Giải bài 1,2,3,4 trang 123 SGK Sinh 11: Truyền tin qua Xináp
Bài 30: Giải bài 1,2,3,4 trang 123 SGK Sinh 11 : Truyền tin qua Xináp - Chương 2. Bài 1: Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp. Hình 30.2. Sơ đồ câu tạo xi náp hóa học. Bài 2: Chất trung gian hóa học có vai trò như thế...
Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh: Bài 1,2,3 trang 120 Sinh học 11
Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh: Bài 1,2,3 trang 120 Sinh học 11
Bài 29 - Giải bài 1,2,3 trang 120 SGK Sinh 11  Bài 1: Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. -  Điện...
Điện thế nghỉ: Bài 1,2 SGK Sinh 11 trang 116
Điện thế nghỉ: Bài 1,2 SGK Sinh 11 trang 116
Bài 28: Giải bài 1,2 trang 116 SGK Sinh 11 Điện thế nghỉ - Phần Cảm ứng động vật. Nguyên nhân có điện thế nghỉ chủ yếu là 3 yếu tố sau đây: Nồng độ ion kali bên trong cao hơn bên...
Cảm ứng ở động vật (tiếp theo): Giải bài 1,2,3 Sinh học 11 trang 113
Cảm ứng ở động vật (tiếp theo): Giải bài 1,2,3 Sinh học 11 trang 113
Bài 27: Giải bài 1,2,3 trang 113 SGK Sinh 11 - Cảm ứng ở động vật (Tiếp theo) Hệ thần kinh dạng ống được tạo thành từ số lượng rất lớn tế bào thần kinh. Các bộ phận của hệ thần kinh...
Cảm ứng ở động vật: Giải bài 1,2,3 trang 110 Sinh học 11
Cảm ứng ở động vật: Giải bài 1,2,3 trang 110 Sinh học 11
Bài 26  Sinh - Giải bài 1,2,3 trang 110 SGK Sinh 11 : Cảm ứng ở động vật Bài 1: Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh...