Bài tập Sinh lớp 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Sinh lớp 11
Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp (Bài 1,2,3,4 trang 47 Sinh học 11)
Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp (Bài 1,2,3,4 trang 47 Sinh học 11)
Bài 10:  Giải bài 1,2,3,4 trang 47 SGK Sinh 11 : Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp. Bài 1: Cường độ ánh sáng  ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào? Sự ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đối với...
[Sinh 11 trang 43]: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
[Sinh 11 trang 43]: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
Bài 9 sinh lớp 11 - Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 43 SGK: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM. Bài 1: Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp. Pha ánh sáng của quang...
Quang hợp ở thực vật: Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 Sinh 11
Quang hợp ở thực vật: Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 Sinh 11
Bài 8 sách sinh 11 - Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11.  Bài 1: Quang hợp ở thực vật là gì ? Viết phương trình quang hợp tổng quát. Quang hợp ở cây xanh là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng Mặt...
Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) – Bài 1,2,3 trang 31 Sinh lớp 11
Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) – Bài 1,2,3 trang 31 Sinh lớp 11
Bài 6 Sinh học - Giải bài 1,2,3 trang 31 : Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo). Bài 1: Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được. Các dạng nitơ có trong đất là...
Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (Bài 1,2,3 SGK Sinh học 11 trang 27)
Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (Bài 1,2,3 SGK Sinh học 11 trang 27)
Bài 5 : Dinh dưỡng nitơ ở thực vật: Giải bài 1,2,3 trang 27 SGK môn Sinh học lớp 11. Bài 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ? Thiếu nito cây không thể sinh trưởng...
Vai trò của các nguyên tố khoáng: Giải bài 1,2 trang 24 Sinh 11
Vai trò của các nguyên tố khoáng: Giải bài 1,2 trang 24 Sinh 11
Bài 4 Chương 1 -  Giải bài 1,2 trang 24 SGK Sinh 11 : Vai trò của các nguyên tố khoáng. Bài 1: Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại...
Thoát hơi nước: Bài tập 1,2,3,4 Sinh học 11 trang 19
Thoát hơi nước: Bài tập 1,2,3,4 Sinh học 11 trang 19
Bài 3 Môn Sinh lớp 11 -  Giải bài 1,2,3 trang 19 SGK Sinh 11  Bài 1: Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng? Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ...
Vận chuyển các chất trong cây (Bài 1,2,3,4 trang 14 Sinh 11 )
Vận chuyển các chất trong cây (Bài 1,2,3,4 trang 14 Sinh 11 )
Bài 2 chương 1 sinh lớp 11 - Giải bài 1,2,3,4 trang 14 SGK : Vận chuyển các chất trong cây. - Mạch gỗ gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống, nối kế tiếp nhau tạo nên những ống...
Sự hấp thụ nước và muối khoáng: Giải bài 1,2,3 trang 9 Sinh 11
Sự hấp thụ nước và muối khoáng: Giải bài 1,2,3 trang 9 Sinh 11
Bài 1 - Mở đầu chương trình học môn Sinh lớp 11. Dethikiemtra.com hướng dẫn các em Giải bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh - Sự hấp thụ nước và muối khoáng. Bài 1:  Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình...