Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Cơ chế điều hòa sinh sản: Lời giải bài 1,2,3 trang 181 Sinh 11

CHIA SẺ

Bài tập bài 46 Sinh 11 – Giải bài 1,2,3 trang 181 SGK Sinh 11 : Cơ chế điều hòa sinh sản.

Các hoocmôn FSH, LH, testostêrôn và GnRH có vai trò chủ yếu trong quá trình sinh tinh ở tinh hoàn và trong quá trình phát triển, chín và rụng trứng ở buồng trứng. Điều tiết nồng độ các hooc môn sinh dục đực và cái chủ yếu là nhờ mối liên hệ ngược từ tuyến sinh dục lên tuyến yên và vùng dưới đồi. Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.

Bài 1: Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) có thể tránh được mang thai, tại sao?

Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh Thai (chứa prôgestêron tổng hợp hoặc prôgestêron+estrôgen tổng hợp) có thể tránh thai vì:

Uống thuốc viên tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ các hoccmôn này trong máu cao và do vậy gây ức chế lên tuyến yên và vàng dưới đồi làm giảm liết GnRH. FSH, LH. Do tuyến yên và vàng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng, giúp tránh được mang thai.


Bài 2: Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

FSH kích thích ống sinh tinh trùng, LH kích thích tế bào kẽ (tế bào Lêiđich) sản xuất ra testostêrôn. Testostêrôn kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. Vì vậy, tăng hay giảm sản xuất hoocmôn FSH, ICSH sẽ làm thay đổi nồng độ testostêrôn, làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.


Bài 3: Quá trình sản xuất hoocmôn FSH. LH, (ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?

FSH. LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và rụng. Rối loạn sản xuất Hoocmôn FSH, LH của tuyến yên làm rốì loạn quá trình chín và rụng. Nồng độ prôgestêron và estrôgen trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất hoocmôn FSH. LH của tuyến yên, vì vậy ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng.