Trang chủ Tin tức Đáp án đề thi kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Dịch...

Đáp án đề thi kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Dịch Vọng HN 2018

Chia sẻ

Đề thi và đáp án học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội mới tổ chức thi trong tháng 12, năm học 2018 – 2019.

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 – 2019           MÔN: TOÁN 6

Thời gian: 90 phút

I.TRẮC NGHIỆM (2đ): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

1. Cho tập hợp A = {3; 5; 7; 9} và B = {3; 7; 9} thì:

A. A ⊂ B           B. B ⊂ A         C. B ∈ A        D. B ∈ A

2. Kết quả phép tính sau: 37 : 34 là:

A. 33     B. 34               C. 35         D. 243

3. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

A. 0; 1; 2; 3; 5; 7           B. 1; 2; 3; 5; 7        C. 2; 3; 5; 7      D. 3; 5; 7

4. Điền chữ số vào dấu * để được kết quả đúng: 1*5 chia hết cho 9

A. 3      B. 5        C. 7          D. 9

5. BCNN (5; 15; 30) là:

A.5                B. 60     C. 15            D. 30

6. Tính |-3| + (-3)?

A.0     B. 3          C. 6         D. 9

7. Hai tia đối nhau có trong hình vẽ là:

A. Ax và By     B. Bx và BA         C. Ax và AB         D. Ay và Bx

8. Cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Biết AM = 4cm. Tính AB?

A. 2           B. 4          C. 6         D. 8

II. TỰ LUẬN (8đ)

Quảng cáo

Quảng cáo

1.(2đ): Tính hợp lí (Nếu có thể)

a). (-123)  + |-18| + 23 + (-18)

b) 20 – [30 – (5 – 1)2]

c) 134.23 + 134.17 – 40.34

d) 325 – 5. [43 – (27 – 52): 118]

2. (2đ): Tìm x, biết

a) 10x + 65 = 125          b) 45 – (5 -2x)3 = 2.32

c) 2(x – 3) – 12 = (-10)      d) x – 12 = (-13) + 1 + |-13|

3. (1.5đ): Một trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan. Nếu xếp số học sinh đó vào các xe 30; 45 và 42 chỗ thì vừa đủ. Tính số học sinh đi tham quan của trường đó, biết số học sinh này trong khoảng từ 1200 đến 1400 học sinh?

4. (2đ): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm; OB = 8cm.

a. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c. Lấy điểm I là trung điểm của đoạn thẳng OA. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳng EI.

5. (0,5đ): Tìm số tự nhiên n để: 10 – 2n chia hết n -2

Đáp án