Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Toán lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị 15 phút: Hỏi nếu bạn đó đi với vận tốc 10 km/h thì từ nhà đến trường mất bao nhiêu thời gian?

CHIA SẺ
Một bạn học sinh đi xe đạp với vận tốc 12 km/h …Hỏi nếu bạn đó đi với vận tốc 10 km/h thì từ nhà đến trường mất bao nhiêu thời gian? trong Kiểm tra Toán lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Một bạn học sinh đi xe đạp với vận tốc 12 km/h từ nhà đến trường thì mất nửa giờ. Hỏi nếu bạn đó đi với vận tốc 10 km/h thì từ nhà đến trường mất bao nhiêu thời gian?


Ta có \(s = vt\) ( s là quãng đường; v là vận tốc; t là thời gian)

Vậy v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau

Gọi x là thời gian bạn học sinh đó đi đến trường với vận tốc 10 km/h ( x tính theo giờ ; x>0).

Ta có : \(12.{1 \over 2} = 10.x \)

\(\Rightarrow 10x = 6 \Rightarrow x = {6 \over {10}} = {3 \over 5}\) ( nhận ).

Vậy thời gian cần tìm là \({3 \over 5}\) (giờ).