Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Đại số: Tính số đo ba góc của tam giác ABC?

CHIA SẺ
Cho tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ nghịch với … Tính số đo ba góc? trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

 Cho tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ nghịch với \({1 \over 2};{1 \over 3};{2 \over 5}.\) Tính số đo ba góc.


Ta có: \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\)  và \({1 \over 2}\widehat A = {1 \over 3}\widehat B = {2 \over 5}\widehat C\)

\(\eqalign{ &  \Rightarrow {{2\widehat A} \over 4} = {{2\widehat B} \over 6} = {{2\widehat C} \over 5}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\, = {{2(\widehat A + \widehat B + \widehat C)} \over {4 + 6 + 5}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= {{{{2.180}^0}} \over {15}} = {24^0}  \cr &  \Rightarrow {{2\widehat A} \over 4} = {24^0} \Rightarrow \widehat A = {48^0} \cr} \)

Tương tự \(\widehat B = {72^0};\widehat C = {60^0}.\)

Vậy \(\widehat A = {48^0};\widehat B = {72^0};\widehat C = {60^0}.\)