Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán

Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 7: Chứng minh A là trung điểm của EF
Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 7: Chứng minh A là trung điểm của EF
Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC ...  Chứng minh A là trung điểm của EF ... trong Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 7. Xem Đề...
Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 7 – có đáp án: Chứng minh OI là tia phân giác của góc xOy?
Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 7 – có đáp án: Chứng minh OI là tia phân giác của góc xOy?
Cho góc  (widehat {xOy}). Lấy A, C thuộc tia Ox sao cho OC< OA. Trên tia Oy lấy B và D sao cho (OB = OA,,OD = OC.) Chứng minh AD = BC ... trong Đề kiểm tra 15 phút Toán...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 7: Chứng minh Ba điểm A, M, D thẳng hàng
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 7: Chứng minh Ba điểm A, M, D thẳng hàng
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng BC chứa điểm A vẽ tia Cx song song với AB ... Chứng minh Ba điểm A, M, D thẳng hàng ......
Kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học 7: Chứng minh: AC= BD
Kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học 7: Chứng minh: AC= BD
Cho góc bẹt (widehat {xOy}) có phân giác Ot. Trên Ot lấy hai điểm A và B (A nằm giữa O và B) ... Chứng minh: AC= BD ... trong Kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học 7. Xem Đề và...
Kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 7: Chứng minh ED là tia phân giác của góc BEC
Kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 7: Chứng minh ED là tia phân giác của góc BEC
Cho (Delta ABC) có AB = AC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Lấy E trên AD. Chứng minh rằng (Delta AEB = Delta AEC) ... trong Kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 7: Chứng minh A là trung điểm của MN
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 7: Chứng minh A là trung điểm của MN
Cho tam giác ABC. Trên tia đối của ác tia AB, AC lần lượt lấy các điểm D và E sao cho AD = AB và AE = AC. Chứng minh DE // BC. ... trong Đề kiểm tra 15 phút...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 7: Hãy tính số đo các góc của tam giác ABC
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 7: Hãy tính số đo các góc của tam giác ABC
Hãy tính số đo các góc của tam giác ABC; Chứng minh (AE = AF.) ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây Cho tam giác ABC...
Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 7: Chứng minh rằng BH = CK
Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 7: Chứng minh rằng BH = CK
Cho tam giác ABC (AB < AC). Gọi M trung điểm của BC. Vẽ BH vuông góc với AM (H thuộc AM) và CK vuông góc với AM (K thuộc AM). Chứng minh rằng BH = CK ... trong Chia...
Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 7: Chứng minh rằng: AC = BD
Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 7: Chứng minh rằng: AC = BD
Cho góc nhọn (widehat {xOy}). Trên Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA < OB ... Chứng minh rằng: AC = BD ... trong Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 7. Xem Đề và đáp...
Kiểm tra 15 phút môn Toán – Chương 2 Hình học 7: Chứng minh rằng: AB = DF + EH
Kiểm tra 15 phút môn Toán – Chương 2 Hình học 7: Chứng minh rằng: AB = DF + EH
Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho D nằm giữa B và E và BD = CE ... Chứng minh rằng: AB = DF + EH ... trong Kiểm tra 15 phút môn...