Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Toán lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị 15 phút: Cho tam giác có ba cạnh tỉ lệ với 3, 4, 5 và chu vi bằng 36cm, hãy tính độ dài các cạnh của tam giác

CHIA SẺ
Cho tam giác có ba cạnh tỉ lệ với 3, 4, 5 và chu vi bằng 36cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác … trong Kiểm tra Toán lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tam giác có ba cạnh tỉ lệ với 3, 4, 5 và chu vi bằng 36cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác


Gọi độ dài của tam giác là a, b, c (đơn vị : cm).

Ta có : \({a \over 3} = {b \over 4} = {c \over 5} = {{a + b + c} \over {3 + 4 + 5}}.\)

Vì chu vi của tam giác bằng 36cm \( \Rightarrow a + b + c = 36.\)

Vậy \({a \over 3} = {b \over 4} = {c \over 5} = {{36} \over {12}} = 3\)

\(\Rightarrow {a \over 3} = 3;{b \over 4} = 3;{c \over 5} = 3\)

\( \Rightarrow a = 9cm;\,\,b = 12cm;\,\,c = 15cm.\)