Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Thống kê lớp 7 môn Toán: Từ bảng thống kê hãy cho biết dấu hiệu ở đây là gì?

CHIA SẺ

Một cửa hàng phát hành sách thống kê lại số lượt khách hàng đến mua hàng theo từng tháng trong năm 2011 được ghi lại như sau. Từ bảng thống kê hãy cho biết dấu hiệu ở đây là gì?

Một cửa hàng phát hành sách thống kê lại số lượt khách hàng đến mua hàng theo từng tháng trong năm 2011 được ghi lại như sau:

 Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Số các giá trị là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?

c) Lập bảng “tần số”.


a) Dấu hiệu là: Số lượng khách đến mua hàng trong từng tháng trong năm \(2011\).

b) Số các giá trị là: \(12\). Có \(6\) giá trị khác nhau.

c) Bảng tần số: