Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút Chương 2 Hàm số và đồ thị: Tính số đo ba góc A, B, C của tam giác

CHIA SẺ
Cho tam giác ABC có số đo ba góc A, B, C tỉ lệ với 1, 2, 3. Tính số đo ba góc A, B, C của tam giác … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tam giác ABC có số đo ba góc A, B, C tỉ lệ với 1, 2, 3. Tính số đo ba góc A, B, C của tam giác.


Ta có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\) và \({{\widehat A} \over 1} = {{\widehat B} \over 2} = {{\widehat C} \over 3} = {{\widehat A + \widehat B + \widehat C} \over {1 + 2 + 3}} = {{{{180}^0}} \over 6} = {30^0}\)

Ta tìm được:

\({{\widehat A} \over 1} = {30^0} \Rightarrow \widehat A = {30^0};\)

\({{\widehat B} \over 2} = {30^0} \Rightarrow \widehat B = {60^0};\)

\({{\widehat C} \over 3} = {30^0} \Rightarrow \widehat C = {90^0}\)

Vậy \(\widehat A = {30^0};\widehat B = {60^0};\widehat C = {90^0}.\)