Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Toán chương 1 phần Hình học lớp 7 15 phút: Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng OC?

CHIA SẺ
Cho \(\widehat {xOy} = {60^o}.\) Trên tia Ox lấy điểm A,vẽ qua A đường thẳng a vuông góc tia Ox … Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng OC, (Nêu rõ các bước vẽ) trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán chương 1 phần Hình học lớp 7 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho \(\widehat {xOy} = {60^o}.\) Trên tia Ox lấy điểm A,vẽ qua A đường thẳng a vuông góc tia Ox. Lấy B trên tia Oy vẽ đường thẳng b vuông góc với Oy tại B. Gọi  C là giao điểm của hai đường thẳng a và b. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng OC. (Nêu rõ các bước vẽ)


–  Vẽ góc \(\widehat {xOy} = {60^o}.\)

– Lấy A thuộc tia Ox.

–   Vẽ a qua A và \(a \bot Ox.\)

–  Lấy B thuộc tia Oy.

–  Vẽ b qua B thì \(b \bot Oy.\)

–  Lấy C là gia điểm của a và b.

–  Lấy I là trung điểm của OC.

–  Vẽ d qua I là \(d \bot OC.\)

Vậy d chính là đường trung trực của đoạn OC.