Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 1: Điểm. Đường thẳng trang 70, 71, 72, 73 Toán lớp 6 tập 2

Trả lời hoạt động khám phá, thực hành trang 70, 71, 72 Toán 6 tập 2 CTST. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1 Điểm. Đường thẳng – Chương 8 hình học phẳng

Hoạt động khám phá 1

Quan sát bản đồ ở hình sau, chúng ta thấy:

Mỗi dấu chấm đỏ trên bản đồ du lịch biểu diễn một địa điểm tham quan,

Chỉ ra các chấm biểu diễn các địa điểm du lịch Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm.

Quan sát bản đồ và trả lời câu hỏi.

Quan sát bản đồ em chỉ ra các chấm biểu diễn các địa điểm du lịch Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm như trên.

Thực hành 1

– Em hãy đọc tên các điểm có trên hình bên.

– Em hãy vẽ ba điểm vào vở và đặt tên cho ba điểm đó.

– Quan sát hình vẽ và đọc tên 3 điểm có trên hình

– Em hãy vẽ vào vở ba điểm sau đó dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho các điểm vừa vẽ.

– Các điểm có trong hình là G, K, H.

– Vẽ 3 điểm:

Thực hành 2

a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a.

b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đó.

c) Từ một tờ giấy A4, em hãy nêu một số cách gấp để tạo ra hình ảnh của điểm và đường thẳng.

a) Đọc tên các đường thẳng có trong hình

b) Qua hai điểm ta vẽ được 1 đường thẳng

c) Gấp tờ giấy làm hai phần cho ta hình ảnh của đường thẳng, hai đường thẳng không song song và trùng nhau như trên cho ta hình ảnh của 1 điểm

a) Các đường thẳng có trong Hình 4a: đường thẳng a, b, c

b)

c) Gấp giấy theo video hướng dẫn

Hoạt động khám phá 2

Advertisements (Quảng cáo)

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên.

Vẽ hai điểm A và B trên giấy. Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B.

Dùng đầu bút vạch thẳng theo cạnh thước, ta được hình ảnh đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Có một đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên.

Hoạt động khám phá 3

Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng:

Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng.

Hình 7a: Bóng chạm vạch sơn cho ta hình ảnh điểm thuộc đường thẳng

Hình 7b: Bóng không chạm vạch sơn, cho ta hình ảnh điểm không thuộc đường thẳng.

Thực hành 3

Từ các điểm M, N, P, Q phân biệt như Hình 6, Có thể tạo thành bao nhiêu đường thẳng? Em hãy vẽ các điểm M, N, P, Q vào vở rồi dùng thước và bút để vẽ các đường thẳng đó.

Qua hai điểm ta vẽ được 1 đường thẳng.

Ta vẽ được 6 đường thẳng đi qua 4 điểm đã cho.

Thực hành 4

Điểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùng các kí hiệu \( \in \) và \( \notin \) để mô tả điều đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∈

Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∉

Điểm A thuộc đường thẳng a, không thuộc đường thẳng b.

Hay: A ∈ a và A ∉ b

Giải bài 1 trang 73 SGK Toán 6 tập 2 CTST

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây.

 

b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây.

 

Đường thẳng được đặt tên bởi chữ in thường như: a, b, c, x, y…

Điểm được đặt tên bởi chữ in hoa: A, B, C, D,…

– Đường thẳng có thể được gọi tên bằng hai điểm thuộc đường thẳng.

a)

 

b) Có thể gọi tên đường thẳng là: AB, BD, CD…

Bài 2 trang 73 Toán 6 tập 2

Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng.

a) Các điểm A, B thuộc đường thẳng p.

b) Các điểm C, D không thuộc đường thẳng p.

Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∈

Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∉

a) A, B  ∈ p

b) C, D ∉ p

Vẽ hình:

Bài 3 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Trong hình vẽ bên:

a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào?

Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên.

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∈

Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∉

a) Điểm B thuộc đường thẳng j, n, i hay: B ∈ j, B ∈ n, B∈ i

b) Điểm A không thuộc đường thẳng j và n hay: A ∉ j, A∉  n

c) Đường thẳng i và n không chứa điểm C hay C ∉ i, C ∉ n.

Bài 4 trang 73 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a.

b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c.

c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b và c.

Vẽ hình theo phát biểu của đề bài.

Bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng trong thực tế.

Em nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng trong thực tế mà em thấy.

Điểm thuộc đường thẳng: Con muỗi đậu trên sợi dây phơi quần áo, giọt nước trên mép bàn

Điểm không thuộc đường thẳng: Giọt nước ở dưới sàn so và dây phơi quần áo,…

Advertisements (Quảng cáo)