Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt trang 89, 90, 91 Toán lớp 6 tập 2

Trả lời hoạt động khám phá, thực hàng trang 89, 90 Toán 6 tập 2 CTST. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2. Bài 7 Số đo góc. Các góc đặc biệt – Chương 8 Hình học phẳng

Hoạt động khám phá 1

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc \(xOy\) cho trước.

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc như Hình 2.

Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Đặt thước như các bước đề bài hướng dẫn.

Góc xOy bằng 130 độ.

Thực hành 1

Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy.

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc \(xOy\) cho trước.

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Góc xOy bằng 60 độ.

Thực hành 2

– Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

– Dùng thước đo góc để xác định số đo các góc trong Hình 4.

Quảng cáo - Advertisements

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc \(xOy\) cho trước.

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

– Mỗi góc trong Hình 2 có số đo là:

a) 400                   b) 1350

c) 900                    d) 1800

– Số đo của các góc trong Hình 4: HS thực hành đo.

Hoạt động khám phá 2

Hãy đo các góc dưới đây và so sánh số đo của chúng với 90°.

Đo các góc và so sánh số đo của chúng với 90°.

a) \(\widehat {nBm} = {90^0}\)

b) \(\widehat {pCq} < {90^0}\)

c) \(\widehat {xAy} > {90^0}\)

Giải bài 1 trang 91 Toán 6 tập 2

Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng bao nhiêu độ? Hãy đo để kiểm tra.

Bây giờ hãy vẽ một hình vuông với cạnh lớn hoặc nhỏ hơn hình vuông đã vẽ. Hãy đo góc tạo bởi đường chéo và một cạnh hình vuông. Kết quả có thay đổi không?

Vẽ hình, dự đoán và đo để kiểm tra.

 

Góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng 45 độ.

Bài 2 trang 91 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là bao nhiêu độ?

 

Khi hai kim chỉ hai số liền kề nhau trên đồng hồ sẽ tạo thành góc 300.

Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là:

9 giờ: 900

10 giờ: 600

6 giờ: 1800

5 giờ: 1500

Bài 3 trang 91 Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo

Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả đó.

– Quan sát các góc ở trên, dự đoán số đo gần đúng của các góc.

– Dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả đó.

Dự đoán: \(\widehat {xOy} = {30^0}\), \(\widehat {mAn} = {120^0}\).

Bài 4

Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông góc tù.

Liệt kê các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông góc tù.

Hình ảnh góc nhọn: Hai kim của đồng hồ lúc 2h,..

Hình ảnh góc vuông: Góc bàn hình chữ nhật, góc tường nhà,..

Hình ảnh góc tù:  Hai kim của đồng hồ lúc 4h,..

Quảng cáo - Advertisements