Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia – trang 77, 78 Toán 6 tập 2

Trả lời câu hỏi thực hành, vận dụng trang 77  Toán 6 CTST tập 2. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 3 Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia – Chương 8 Hình học phẳng

Hoạt động khám phá

Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1. Xác định số điểm chung của hai cặp đường thẳng AB và AD; AB và DC.

Quan sát Hình 1 và xác định số điểm chung của các cặp đường thẳng.

AB và AD có một điểm chung là A.

AB và DC không có điểm chung.

Thực hành

Cho đường thẳng MN như hình bên.

Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN;

b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN.

– Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đỏ cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

– Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau.

Vận dụng

Advertisements (Quảng cáo)

– Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn.

– Hãy tìm hình ảnh tia trong thực tiễn.

Em liệt kê hình ảnh của các đường thẳng song song, cắt nhau, tia trong thực tiễn

– Hình ảnh của hai đường thẳng song song: Hai đường dây điện, hai mép bàn hình chữ nhật,..

– Hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau: Chiều dài và chiều rộng của căn phòng,…

Hình ảnh tia trong thực tiễn: Con chim đậu trên sợi dây điện chia sợi dây thành hai tia,..

Giải bài 1 trang 78 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng,

(B) chỉ có 1 đường thẳng,

Advertisements (Quảng cáo)

(C) không có đường thẳng nào.

Qua hai điểm phân biệt chỉ vẽ được 1 đường thẳng.

Phương án B đúng.

Giải bài 2 trang 78 Toán 6 tập 2

Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M.

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp: m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau.

– Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đỏ cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

– Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau.

Bài 3 trang 78 SGK Toán 6 CTST

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

– Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đỏ cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

a) Không có giao điểm nào

b) Có hai giao điểm

c) Có 1 giao điểm

d) Có 3 giao điểm.

Bài 4 trang 78 Toán 6 tập 2 CTST

Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:

Mỗi điểm O trên một đường thẳng chia đường thẳng đó thành hai phần, mỗi phần gọi là một tia gốc O.

Các tia có gốc là M: MH, MF

Advertisements (Quảng cáo)