Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 7 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 67, 68 SGK Toán lớp 6 tập 2 chân trời sáng tạo: Bài tập cuối chương 7 hình học trực quan

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng

e) Sai

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1 trang 68 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

Các đường nét đứt ở mỗi hình bên dưới có phải là trục đối xứng không?

Advertisements (Quảng cáo)

Đường nét đứt ở hình a và d là trục đối xứng. Hai đường ở hình b và c còn lại không phải là trục đối xứng của hình

Bài 2 trang 68 toán 6 tập 2

Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được nhận đường nét đứt là trục đối xứng

Advertisements (Quảng cáo)

HS tô màu vào các ô được đánh dấu

Bài 3 trang 68 SGK toán 6 tập 2

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?

Hình b có trục đối xứng. Hình a vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng

Đang cập nhật…

Advertisements (Quảng cáo)