Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng trang 79, 80, 81, 82 Toán 6 tập 2

Trả lời câu hỏi trang 79, 80 Toán 6 tập 2 CTST. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 4 Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng – Chương 8 Hình học phẳng

Trả lời thực hành 1

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình dưới đây:

Quan sát hình vẽ và kể tên các đoạn thẳng.

Các đoạn thẳng có trong hình: AB; BC; CD; DE; AC; AD; BD.

Hoạt động khám phá

Làm thế nào để biết cây bút chì dài hơn cây bút mực bao nhiêu xăng-ti-mét?

Dùng thước thẳng đo độ dài hai cây bút.

– Dùng thước thẳng đo độ dài hai cây bút.

Lấy độ dài cây bút chì trừ đi độ dài cây bút mực.

Thực hành 2

Cho hình vẽ bên:

Hãy đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EG, AG và sắp xếp các đoạn thẳng đó theo thứ tự độ dài từ bé đến lớn.

– Đo độ dài các đoạn thẳng

– So sánh các độ dài vừa đo được

– Sắp xếp các đoạn thẳng đó theo thứ tự độ dài từ bé đến lớn.

– Học sinh dùng thước đo độ dài.

– Các đoạn thẳng theo thứ tự độ dài từ bé đến lớn là: AG, GE, DC, ED, BC, AB.

Thực hành 3

Em cùng các bạn hãy tìm hiểu xem mỗi loại dụng cụ trên dùng trong những tình huống thực tiễn nào.

Quảng cáo - Advertisements

Quan sát hình đã cho và trả lời câu hỏi.

Các dụng cụ đó thường dùng trong trường hợp đo chiều cao, đo độ dài vải may quần áo, đo độ dài trong xây dựng..

Giải bài 1 trang 81 Toán 6 tập 2

a) Cách đặt thước đo nào trong hình dưới đây sẽ cho biết chính xác độ dài chiếc bút chì?

b) Cho hai đoạn thẳng AB và CD như hình bên.

– Đo độ dài hai đoạn thẳng trên.

– Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng trên.

a) Đặt bút song song với thước sao cho 1 đầu bút trùng với vạch 0 của thước.

b) Dùng thước thẳng đo độ dài của hai đoạn thẳng trên rồi cộng độ dài vừa đo được, sau đó vẽ độ dài đoạn MN bằng tổng vừa tính được.

a) Cách c) sẽ cho biết chính xác độ dài chiếc bút chì

b) HS dùng thước đo độ dài của hai đoạn thẳng trên

Cộng tổng độ dài của hai đoạn thẳng và đặt thước kẻ đoạn thẳng MN dài bằng tổng trên.

Bài 2 trang 81 SGK Toán 6 tập 2

Em hãy vẽ bảng theo mẫu rồi cùng các bạn đo độ dài của bàn học để hoàn thiện bảng, sau đó đối chiếu với kích thước tiêu chuẩn.

– Dùng thước đo chiều dài, chiều rộng của của bàn học

– Điền vào bảng

– Đối chiếu với kích thước tiêu chuẩn.

HS thực hành đo và hoàn thành bảng.

Giải bài 3 trang 82 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Em cũng các bạn hãy ước lượng chiều dài, chiều rộng và bề dày của cuốn sách giáo khoa Toán 6, tập hai với đơn vị đo xăng-ti-mét và mi-li-mét, sau đó dùng thước kẻ để kiểm tra lại kết quả đó.

– Quan sát cuốn SGK Toán 6 => ước lượng chiều dài, chiều rộng, độ dài

– Dùng thước đo để kiểm tra.

– Ước lượng: Chiều dài: 30cm, chiều rộng 20 cm, độ dày 1cm

– HS đo và kiểm tra lại ước lượng của mình.

Bài 4 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Tìm độ dài của tất cả các đoạn thẳng có trong hình bên, nếu như đơn vị đo là độ dài của đoạn thẳng

a) IJ;

b) AB

a) Độ dài các đoạn thẳng bằng bao nhiêu phầm độ dài đoạn IJ;

b) Độ dài các đoạn thẳng bằng bao nhiêu phầm độ dài đoạn AB.

a) Độ dài GH = 2 IJ

     Độ dài EF = 3 IJ

     Độ dài CD = 5IJ

     Độ dài AB = 6IJ

b) Độ dài IJ = \(\frac{1}{6}\) AB

    Độ dài GH = \(\frac{1}{3}\) AB

    Độ dài EF = \(\frac{1}{2}\) AB

    Độ dài CD = \(\frac{5}{6}\) AB.

Giải bài 5 trang 82 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Cho biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời khoảng 150 000 000 km và khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng khoảng 384 000 km. Hỏi khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?

Khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng = khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời – khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là:

150 000 000 – 384 000 = 149 616 000 (km)

Đáp số: 149 616 000 km.

Quảng cáo - Advertisements