Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện trang 100, 101, 102 Toán lớp 6 tập 2

Trả lời câu hỏi trang 100, 101 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2. Bài 1 Phép thử nghiệm – Sự kiện –  Chương 9 Một số yếu tố xác suất

Hoạt động khám phá 1

a) Mỗi đồng xu có hai mặt, một mặt có in giá trị bằng tiền của đồng xu, thường gọi là mặt sấp (S). Mặt còn lại thường được gọi là mặt ngửa (N).

Bạn Hùng tung đồng xu một số lần và ghi lại kết quả vào bảng sau:

Em hãy cho biết:

– Bạn Hùng đã tung đồng xu bao nhiêu lần và kết quả của lần tung thứ nhất và thứ năm?

– Có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra khi bạn Hùng tung đồng xu? Đó là các kết

quả nào?

b) Trong hộp có 4 lá thăm bằng giấy có kích thước giống nhau được đánh số từ 1 đến 4. Đến lượt mình, mỗi bạn trong nhóm bốc một lá thăm, xem số rồi trả lại hộp. Kết quả các lần bốc thăm được ghi lại ở bảng sau:

Em hãy cho biết:

– Kết quả của lần bốc thăm thứ 5 và thứ 6?

– Có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra trong mỗi lần bốc thăm? Đó là các kết quả nào?

Hãy thực hiện hoạt động trên và lập bảng ghi lại kết quả thu được.

Quan sát bảng và trả lời câu hỏi.

a)

– Bạn Hùng đã tung đồng xu 10 lần. Kết quả của lần thứ nhất là mặt sấp, lần thứ năm là mặt ngửa.

–  Có 2 kết quả khác nhau có thể xảy ra, đó là kết quả đồng xu hiện ra mặt sấp hoặc đồng xu hiện ra mặt ngửa.

b)

– Kết quả lần thứ 5 là số 4, lần thứ 6 là số 1.

– Có 4 kết quả khác nhau có thể xảy ra, đó là các kết quả 1,2,3,4.

Thực hành 1

Hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt.

Mỗi mặt là một khả năng xảy ra khi gieo.

Advertisements (Quảng cáo)

Các kết quả có thể xảy ra khi gieo con xúc xắc là: 1,2,3,4,5,6.

Hoạt động khám phá 2

Trong phép thử ở HĐ1 câu b, các sự kiện sau có thể xảy ra hay không?

– Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5.

– Bốc được lá thăm ghi số lẻ.

– Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5.

Các kết quả có thể xảy ra là: 1, 2, 3, 4.

Trong phép thử ở câu b, hoạt động 1, các sự kiện có thể xảy ra là:

– Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5

– Bốc được lá thăm ghi số lẻ.

Do các số từ 1-4 nên k có số nào chia hết cho 5.

Thực hành 2

Trong hộp có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ra một thẻ từ hộp. Hỏi mỗi sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

– Số của thẻ lấy ra là số chẵn.

– Số của thẻ lấy ra là số lẻ.

– Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10.

– Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10.

Advertisements (Quảng cáo)

Các kết quả có thể xảy ra là: 1, 2, …, 9

– Số của thẻ lấy ra là số chẵn: Có thể xảy ra

– Số của thẻ lấy ra là số lẻ: Có thể xảy ra

– Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10: không thể xảy ra

– Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10: Chắc chắn xảy ra.

Giải bài 1 trang 102 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:

a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và 1 bút bi.

b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi.

a) Liệt kê 2 kết quả có thể xảy ra

b) Liệt kê 7 kết quả có thể xảy ra.

a) Các kết quả có thể xảy ra là: lấy ra 1 bút chì hoặc lấy ra 1 bút bi

b) Các kết quả có thể xảy ra là: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật.

Bài 2 trang 102 Toán 6 tập 2 CTST

Một lồng quay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9. Sau mỗi lần quay chỉ có đúng một quả bóng lọt xuống lỗ. Sau khi ghi lại số của quả bóng này, bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp theo.

Em hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay.

Liệt kê 10 kết quả có thể xảy ra.

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Bài 3 trang 102 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung một đồng xu hai lần liên tiếp.

Liệt kê 3 kết quả có thể xảy ra.

Khi tung 1 đồng xu hai lần liên tiếp, có thể xảy ra 3 kết quả là:

– Hai đồng xu hiện mặt sấp

– Hai đồng xu hiện mặt ngửa

– Một đồng sấp, một đồng ngửa.

Giải bài 4 trang 102 SGK Toán 6 tập 2

 Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc.

Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1.

d) Hai mặt xuất hiện cùng số chấm.

Dựa vào mỗi con xúc xắc có 6 mặt mỗi mặt có số chấm là: 1, 2, 3, 4, 5, 6 để suy luận.

a)  Không thể xảy ra

b) Có thể xảy ra

c) Chắc chắn xảy ra

d) Có thể xảy ra

Advertisements (Quảng cáo)