Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Kiểm tra cuối kì 2 môn Khoa học lớp 4: Em hãy nêu một số cách bảo quản thức ăn?

Dưới đây là: Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 4 môn Khoa học năm học 2016 – 2017.Em hãy nêu một số cách bảo quản thức ăn?

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời em cho là đúng nhất ( Từ câu 1 đến câu 10)

1:  Để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa cần:

a. Giữ vệ sinh ăn uống.             b.  Giữ vệ sinh cá nhân.

c. Giữ vệ sinh môi trường.        d. Tất cả các ý trên

2 : Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa bằng nhựa, một lúc sau em thấy thìa nào nóng hơn?

a. Thìa bằng nhựa nóng hơn                                  b.Thìa bằng kim loại nóng hơn

c. Cả hai thìa đều nóng như nhau                          d. Cả hai thìa đều không nóng

3:   Tính chất của không khí là:

a. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị.

b.Không có hình dạng nhất định.

Advertisements (Quảng cáo)

c. Có thể bị nén lại hoặc giãn ra.

d. Tất cả các ý trên.

4: Những chất nào cần thiết cho sự  sống của thực vật?

a. Nước, chất khoáng      b. Không khí      c. Ánh sáng    d. Tất cả các ý trên

5:   cách nào sau đây giúp bảo vệ bầu không khí trong sạch?

a. Thu gom và sử lý phân, rác.

b. Giảm lượng khí thải độc hại.

Advertisements (Quảng cáo)

c. bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh.

d. Tất cả các ý trên

6:   Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh là bao nhiêu?

a. 350C           b. 360C          c.  370C                    d. 380C

Trong quá trình hô hấp, thực vật thải ra khí nào?

a. Khí các-bô-níc           b. Khí ni-tơ            c. Khí ô-xi          d. Tất cả các ý trên

8: không khí gồm những thành phần chính nào?

a. Khí ô-xi và mê-tan       b. Khí ô-xi và Ni-tơ     c.  Khí các-bô-níc      d. Khí Ni-tơ

9:  Nhờ đâu lá cây lay động được?

a. Nhờ có gió     b. Nhờ có khí ô-xi       c. Nhờ có hơi nước      d. Nhờ có khí các-bô-níc

10: Động vật cần gì để sống?

a. Không khí, thức ăn       b. Nước uống

c. Ánh sáng         d. Tất cả các ý trên

II. PHẦN TỰ LUẬN 

1.  Điền các từ : khác nhau, thực vật, động vật, sâu bọ  vào chỗ chấm sao cho phù hợp.

Phần lớn thời gian sống của …………………. dành cho việc kiếm ăn. Các loài động vật……………… có nhu cầu về thức ăn khác nhau. Có loài ăn ……………., có loài ăn thịt, ăn ……………….., có loài ăn tạp.

2. Em hãy nêu một số cách bảo quản thức ăn?

Advertisements (Quảng cáo)