Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 4 của Tiểu học Kim Đồng: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 15/21 = …./7 là

CHIA SẺ

Các em cùng nhanh tay thử sức với đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 của trường Tiểu học Kim Đồng. Đề thi đã được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết dưới đây: Đuôi cá nặng 350gam. Đầu cá nặng bằng đuôi cá cộng với một nửa thân cá. Thân cá nặng bằng đầu cá cộng đuôi cá. Hỏi cả con cá nặng bao nhiêu?

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1 (2 điểm)
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 15/21 = …./7 là:
A. 21
B. 15
C. 7
D. 5
Câu 2: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5m28dm2 = …… dm2 là:
A. 58
B. 508
C. 580
D. 5008
Câu 3. Hình bình hành có diện tíc 3/8m2, chiều cao 3/8m. Độ dài đáy của hình đó là:
A. 3/8
B. 9/64m
C. 1m
Câu 4. Tìm x
x : 17 = 11256
A. x = 11256
B. x = 191352
C. x = 191532
D. x = 191235
Câu 5 (1 điểm)
Trên bản đồ ỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:
A. 100 000m
B. 10 000m
C. 1000m
Câu 6 (1 điểm)
Đuôi cá nặng 350gam. Đầu cá nặng bằng đuôi cá cộng với một nửa thân cá. Thân cá nặng bằng đầu cá cộng đuôi cá. Hỏi cả con cá nặng bao nhiêu?
A. 2900g
B. 3kg
C. 2kg700g
D. 2800g

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính


Bài 2 (1 điểm) Tìm x

Bài 3: (2 điểm)
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 72m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Biết rằng cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được 3/4kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu thóc ?

Bài 4 (1 điểm) Tính bằng cách hợp lý nhất