Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 12 bài tập hay trong đề thi học kì 2 lớp 4...

12 bài tập hay trong đề thi học kì 2 lớp 4 có đáp án trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2017-2018

CHIA SẺ
Trường Tiểu học Kim Đồng

Lớp: 4/…….

Họ và tên: ………………………………

THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2017 – 2018

MÔN THI: TOÁN

ĐIỂM GK1 GK2 LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

1: Trong các phân số sau đây phân số nào là phân số tối giản:(0,5đ)

2: Cho các số: 2010 ; 1785 ; 1209 ; 4250. Số vừa chia hết cho 2, 3 và 5 là:(0,5đ)

a. 1209          b. 1785                 c.  2010                  d. 4250

3: Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 2 yến 5 kg =……  kg  là:(0,5đ)

a. 250          b.   2005                    c.    25                d.    20005

4:  Hình bình hành có ….. cặp cạnh song song? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:(0,5đ)

a. 1                  b. 2                       c. 3                       d. 4

5: Giá trị của biểu thức   là: (0,5đ)

 6:  Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000 quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là :(0,5đ)

a) 10000m           b) 1000000dm            c) 10km                     d) 100000cm

7:  23dm2 24 cm2 = …….cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:(0,5đ)

a. 2324              b. 23024               c. 23424              d. 230024

8:  Hãy tính diện tích hình thoi. Biết độ dài hai đường chéo lần lượt là 4cm, 6cm.(0,5đ). Diện tích hình thoi là:…

9:  Tìm x : (1đ)

 

10:  Tính bằng cách thuận tiện.(1đ)

 

11:  Một cửa hàng bán vải. Ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 450m vải. Ngày thứ hai bán bằng 7/4 ngày thứ nhất . Ngày thứ nhất cửa hàng bán được là………….m vải. Ngày thứ hai cửa hàng bán được là…………m vải.(1đ)

12:  Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 136m; biết chiều dài bằng 5/3 chiều rộng.(3đ)

a) Tính diện tích của thửa ruộng.

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 3m2 diện tích thì thu được 5 kg thóc. Tính số thóc thu được.


Đáp số: 1a; 2c; 3c; 4b; 5a; 6c; 7a; 8. Diện tích hình thoi: 4×6:2 = 12cm2

9.

10.

11. …600m….1050m

12. Tóm tắt

Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: 136 : 8 x 5 = 85 (m)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: 136 – 85 = 51 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 85 x 51 = 4335 (m2)

Cứ 3m2 diện tích thì thu được 5 kg thóc vậy thu được số thóc là:  4335 x 5 : 3 = 7225 (kg)

Đáp số:  4335 m2

7225 kg

CHIA SẺ