Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3,4 trang 147 Toán 4: Giới thiệu tỉ số

Tiết 137 – Giới thiệu tỉ số: Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 147 Toán 4.

Tỉ số của a và b là a: b hay a/b (b khác 0)

Hiểu được ý nghĩa thực tiễn tỉ số, biết đọc, viết tỉ số, Biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng của 2 số.

Bài 1: Viết  tỉ số của a và b biết:

a) a= 2; b = 3

b) a = 7; b= 4

c) a = 6; b = 2

d) a = 4; b = 10

Advertisements (Quảng cáo)

Giải:


Bài 2 Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ

Advertisements (Quảng cáo)

Giải: a) Tỉ số của bút đỏ và bút xanh là: 2/8

b) Tỉ số của bút xanh và bút đỏ là: 8/2


Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ.

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.

Giải: Tổng số bạn của cả tổ là: 5 + 6 =11 (bạn)

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là: 5/11

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là: 6/11


Bài 4 trang 147: Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng 1/4 số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy con trâu?

Số trâu ở trên bãi cỏ là: 20 : 4 = 5 (con)

Đáp số: 5 con.

Advertisements (Quảng cáo)