Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Toán 3: Ôn tập về hình học trang 11,12 chi tiết

CHIA SẺ

Ôn tập về hình học: Đáp án và giải bài 1,2,3 trang 11; bài 4 trang 12 SGK Toán 3.

Mục tiêu của bài:

Ôn tập, củng cố về góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng

Ôn tập về tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông

Bài 1: a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

2016-05-12_152402

b) Tính chuvi tam-giác MNP

2016-05-12_152452

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD  là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

b) Chuvi hình tam-giác MNP là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)


Bài 2. Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chuvi hìnhchữnhật ABCD.

2016-05-12_152554

Học sinh tiến hành đo bằng thước có vạch : đo được AB = 3cm ; BC = 2cm; DC = 3cm ; AD = 2cm).

Chu vi hìnhchữ nhật ABCD là:

3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)


Bài 3 trang 11:Trong hình bên :

+ Có bao nhiêu hình vuông?

+ Có bao nhiêu hình tam-giác ?

HD: + Có 5 hình vuông (4 hình vuông nhỏ và 1 hình vuông to).

+ Có 6 hình tam giác ( 4 hình tam-giác nhỏ và 2 hình tamgiác to).


Bài 4. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được

Đáp án bài4 chi tiết