Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 2 lớp 3

Thầy cô và phụ huynh tham khảo đề thi Tin học Hà Nội học kì 2 lớp 3

Thi kì II lớp 3 môn Tin học – Hà Nội năm 2017 có đáp án. Em hãy soạn thảo các câu ca dao sau: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh. Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.

A. TRẮC NGHIỆM (6điểm)

Khoanh vào đáp án đúng

A1: Công cụ nào dưới đây dùng để sao chép màu từ màu có sẵn? (0.5đ)

A2: Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực hiện qua mấy bước? (0.5đ)

A. 4              
B.3                  
C.2

A3: Phần mềm ứng dụng nào dưới đây được dùng để soạn thảo văn bản? (0.5 đ)

A.Microsoft Excel              
B.Microsoft Word              
C.Microsoft Paint

Advertisements (Quảng cáo)

A4: Hai phím nào dưới đây có chức năng gõ chữ hoa? (0.5đ)

A.Shift và Alt          
B.Tab và Enter           C.Capslock và Shift

A5: Để xóa được chữ “n” trong hình bên em sử dụng phím nào?(0.5đ) 

A. Backspace                
B.Delete                    C.Capslock

A6: Trong Word 2003, để gõ từ “Việt Nam” theo kiểu Telex em gõ như thế nào? (1đ)

Advertisements (Quảng cáo)

A.Vie6t5 Nam            
B.Viewtj Nam            
C.Vieetf Nam              
D.Vieetj Nam

A7. Bạn Long nói rằng trong phần mềm cùng học toán 3 “Khi luyện tập có thể dùng chuột nháy số trên bảng hoặc số gõ từ bàn phím để nhập số và nhấn phấn <— hay phim —> để di chuyển dấu nháy vào vị trí cần nhập”.
Theo em bạn Long nói đúng không? (1đ)
A. Đúng

B.Sai

A8: Để khởi động phần mềm Tidy Up, ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào? (0.5đ)

A9. Vùng trắng lớn ở giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word là gì? (0.5đ)

A. Vùng soạn thảo                  
B.Vùng trắng

C.Con trỏ                              
D.Con trỏ soạn thảo

A10. Trong Word 2003 , hai phím nào dùng để xoá chữ gõ sai? (0.5đ)

A. Delete và Shift                      
B.Shift và Caps Lock

C.Backspace và Shift              
D.Delete và Backspace


B.THỰC HÀNH: (4 Điểm)

B.1: Em hãy soạn thảo các câu ca dao sau:

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói tỏa ngạt sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.


ĐÁP ÁN 

CÂU

ĐÁP ÁN ĐÚNG

ĐIỂM

A1

C

0,5

A2

A

0,5

A3

B

0,5

A4

C

0,5

A5

B

0,5

A6

C

1

A7

A

1

A8

C

0,5

A9

A

0,5

A10

D

0,5

B1

– Gõ đúng 1 dòng: 0,5 điểm

– Căn lề đúng: 0,5 điểm

– Gõ chữ hoa đúng: 0,5 điểm

4

Tổng

10 điểm

 

Advertisements (Quảng cáo)