Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Bài 1,2,3 ,4, trang 10, 11 Toán 3: Ôn tập các bảng chia

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 ,4 trang 10, 11: Ôn tập các bảng chia và Bài Luyện tập Toán 3.

Mục tiêu của bài này giúp Học sinh:

  • Ôn tập các bảng chia ( chia cho 2, 3, 4, 5)
  • Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 (phép chia hết)

1.Tính nhẩm:

3 x 4  =   2 x 5  =  5   x 3 = 4 x 2 =
12 : 3 = 10 : 2  = 15 : 3 = 8 : 2 =
12 : 4 = 10 : 5  = 15 : 5 = 8 : 4 =

Đáp án bài 1

3 x 4  = 12   2 x 5  = 10  5   x 3 = 15 4 x 2 = 8
12 : 3 = 4 10 : 2  = 5 15 : 3 = 5 8 : 2 = 4
12 : 4 = 3 10 : 5  = 2 15 : 5 = 3 8 : 4 = 2

2.Tính nhẩm

400 : 2 = 800 : 2 =
600 : 3 = 300 : 3 =
400 : 4 = 800 : 4 =
400 : 2 = 200 800 : 2 =400
600 : 3 = 200 300 : 3 = 100
400 : 4 = 100 800 : 4 = 200

3. Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?

Số cốc trong mỗi hộp là:

24 : 4 = 6 ( cốc).


4. Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào ?

Advertisements (Quảng cáo)

Có thể nối phép tính với kết quả của nó như sau:


Luyện tập Ôn tập các bảng chia

Bài 1: Tính

Advertisements (Quảng cáo)

a) 5 x 3 + 132;         b) 32 : 4 + 106;            c) 20 x 3 : 2

a) 5 x 3 + 132 = 15 + 132 = 147

b) 32 : 4 + 106 = 8 + 106

c) 20 x 3 : 2 = 60 : 2 = 30


Bài 2 trang 10: Đã khoanh tròn vào 1/4 số con vịt trong hình nào ?

Đã khoanh vào 1/4  số con vịt ở trong hình a

Có bốn cột, khoanh vào 1 cột).


Bài 3: Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh ?

Số học sinh ở 4 bàn là:

2 x 4 = 8 (học sinh).


Bài 4 trang 10: Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ ( xem hình vẽ).


Có thể xếp được hình cái mũ như sau:

Advertisements (Quảng cáo)