Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Làm bài ôn tập các bảng nhân trang 9 Toán 3 đầy đủ

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3,4 trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân – Chương 1.

Mục tiêu của bài giúp cho học sinh:

  • Củng cố các bảng nhân đã học (bảng nhân 2, 3, 4, 5)
  • Biết nhân nhẩm với số tròn trăm
  • Củng cố cách tính giá trị biểu thức, tính chu vi hình tam giác và giải toán.

1. Tính nhẩm:

a)

3 x 4 = 2 x 6 = 4 x 3 = 5 x 6 =
3 x 7 = 2 x 8 = 4 x 7 = 5 x 4 =
3 x 5 = 2 x 4 = 4 x 9 = 5 x 7 =
3 x 8 = 2 x 9 = 4 x 4 = 5 x 9 =

b) Tính nhẩm

200 x 2 =            300 x 2 =

200 x 4 =           400 x 2 =

100 x 5 =            500 x 1 =

Đáp án bài 1 như bảng dưới đây:

a)

Advertisements (Quảng cáo)

3 x 4 = 12 2 x 6 = 12 4 x 3 = 12 5 x 6 = 30
3 x 7 = 21 2 x 8 = 16 4 x 7 = 28 5 x 4 = 20
3 x 5 = 15 2 x 4 = 8 4 x 9 = 36 5 x 7 = 35
3 x 8 = 24 2 x 9 = 18 4 x 4 = 16 5 x 9 = 45

b) Tính nhẩm

200 x 2 = 400             300 x 2 = 600

200 x 4 =   800        400 x 2 = 800

100 x 5 =  500          500 x 1 = 500


Bài 2. Tính theo mẫu:

Mẫu : 4 x 3 + 10 = 12 + 10  = 22

Advertisements (Quảng cáo)

a) 5 x 5 + 18 ;

b) 5 x 7 – 26

c) 2x 2 x 9 .

Giải bài 2 ta được kết quả:

a) 5 x 5 + 18 = 25 + 18 = 43

b) 5 x 7 – 26 = 35 – 26 = 9

c) 2 x 2 x 9 = 4 x 9 = 36


Bài 3. Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế ?

Số ghế trong phòng ăn là:

4 x 8 = 32 ( ghế)


Bài 4. Tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

Chu vi tam giác ABC là:

100 + 100 + 100 = 300 (cm)

hoặc 100 x 3 = 300 (cm)

Advertisements (Quảng cáo)