Trang Chủ Lớp 2 Khảo sát chất lượng lớp 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 năm 2015

CHIA SẺ

Thầy cô và phụ huynh tham khảo đề kiểm tra chất lượng đầu năm cho các em học sinh lớp 1 lên lớp 2 Môn Toán: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh . Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi ?

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN : TOÁN –  LỚP 2 ( 40 phút )

NĂM HỌC 2014 – 2015

Bài 1: Tính : (2 điểm)

84 + 2 =           52 + 6 =         75 – 2 =            56 – 4 =

90 + 2 =          5 + 83 =          93 – 3 =        50 – 20 =              Bài 2:    Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

63 + 25                   31 + 56

94 – 34                    55 – 33

Bài 3 : Tính ( 2 điểm)

15 + 2 + 1 =                  8 – 1 – 1 =

Bài 4:  Điền dấu : < , > , = (2điểm)

35 ……42                 87 …..85

36 ….. 30 + 6          40  + 5 ….. 46

Bài 5:   Bài toán (2 điểm)  .

Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh . Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi ?


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM LỚP 2

Bài 1: (2 điểm)

Mỗi phép tính đúng (0,25 điểm)

84 + 2 = 86           52 + 6 =58         75 – 2 = 73           56 – 4 =52

90 + 2 = 92         5 + 83 =  88        93 – 3 = 90       50 – 20 =30

Bài 2:    (2điểm)

Mỗi phép tính đúng (0,5điểm)

Kết quả: 88; 86; 60; 22

Bài 3 : Tính ( 2 điểm)

Mỗi phép tính đúng (1điểm)

Đáp án:18; 6

Bài 4:  Điền dấu : < , > , = (2 điểm)

Mỗi phép tính đúng (0,5 điểm)

35 …<…42                 87 …>..85

36 …=.. 30 + 6          40  + 5 …<.. 46

Bài 5: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp

Đáp án: 24+20=44 (viên bi)