Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 2 lớp 2

[Lớp 2] Đề kì 2 toán của Trường tiểu học Lâm Xuyên

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 2 – Trường tiểu học Lâm Xuyên năm học 2016 – 2017.

1. Số liền sau của số 499 là:

A. 497            
B.498            
C.500

2. Điền dấu >, <, = tương ứng

457 …….. 467              650………650

299……… 399              401……… 397

3. Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là:

A. 7            
B.4            
C.5

Advertisements (Quảng cáo)

4. Giá trị của trong biểu thức x * 3 = 12 là:

A. 6          
B.4              
C.5

5. Đặt tính rồi tính

738 + 241                         846 – 734                         48 + 37                   92 – 19

Advertisements (Quảng cáo)

6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

1m = ……dm                    100cm = ……..m

1m =…….cm                    10dm = ………m

7. Số hình tứ giác trong hình bên là:

A. 1              
B.3              
C.4

8. Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài các cạnh là:

AB = 20cm.

BC = 30 cm.

CA = 40cm

9. Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 120 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây?

Advertisements (Quảng cáo)