Trang Chủ Lớp 2 Khảo sát chất lượng lớp 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt, Môn Toán trường Tiểu học Thanh Tân

CHIA SẺ

Đề thi  khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt, Môn Toán trường Tiểu học Thanh Tân – Thừa Thiên Huế.

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC:  2014 – 2015

Môn: Tiếng Việt lớp 2

Thời gian làm bài:  70 phút

I. ĐỌC HIỂU – ĐỌC TIẾNG:

       1/ Đọc hiểu (4 điểm) Em hãy đọc thầm đoạn văn “Có công mài sắt, có ngày nên kim”  Sách TV 2 – Tập 1, trang 4 và khoanh tròn vào ô trước câu trả lời đúng.

1. Cậu bé học hành như thế nào?

a. Cậu lười học.

b. Cậu chăm chỉ học bài.

c.Cậu cầm quyển sách, chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở.

2. Những lúc tập viết cậu viết như thế nào?

a. Cậu viết đẹp.

b. Cậu viết nguệch ngoạc.

c. Cậu chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu.

3. Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?

a. Tay cầm que sắt mài vào tảng đá.

b. Tay cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá.

c. Tay cầm thanh sắt mài vào tảng đá.

4. Bà cụ mài thỏi sắt để làm gì?

a. Thành một chiếc kim khâu.

b. Thành một cái gậy.

c. Thành một que kim.

2/. Đọc thành tiếng (6 điểm) GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 2 Tiếng Việt 2 tập 1, và yêu cầu HS trả lời từ 1 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc.

II. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)

1. Chính tả: ( 7 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết khổ cuối bài “Ngày hôm qua đâu rồi”. Sách TV2 – Tập 1 trang 10 Thời gian : 15 phút 

2. Bài tập: ( 3 điểm) Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a, (lịch, địch)       : tờ …………., kẻ……….

    b, (bàng, vàng)    : cây…………, cúp………

c,  (sa, xa)            : ………..xôi, ……xuống


KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC:  2014 – 2015

Môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài:  40 phút

Câu1. (2 điểm) 

a/ Viết các số liên tiếp theo thứ tự giảm dần : (1 điểm)

46 , 45 , 44 ,……………………………………………….., 38.

a/ Viết các số liên tiếp theo thứ tự tăng dần : (1 điểm)

65, 66, 67,………………………, 73

Bài 2 ( 4 điểm): Đặt tính rồi tính:

24 + 35 72 + 6 85 –  23 38 -5

Bài 3. (1 điểm) : 

a, Khoanh vào số lớn nhất (0,5 điểm)

54     ;      57      ;        76      ;      28

b, Khoanh vào số bé nhất (0, 5điểm)

           66     ;      35      ;        39      ;       58

4. Viết các ngày trong tuần: (1 điểm)

5.  ( 2 điểm) Trên tường có 14 bức tranh. Người ta treo thêm 5 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh?


HƯỚNG DẪN CHẤM. ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC: 2014 – 2015

Lớp 2

I/ Tiếng việt:

1/ Đọc hiểu:  (4 điểm) Mỗi câu đúng 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
c c b a

2/ Đọc thành tiếng: (6 điểm)

– Học sinh đọc trôi chảy đoạn văn, đảm bảo thời gian quy định (5 điểm). Các mức khác tùy theo mức độ đọc của học sinh để đánh giá.

– Trả lời đúng câu hỏi (1 điểm)

3/ Chính tả: (10 điểm)

– Sai phụ âm đầu, vần, thanh trừ 0,5 điểm

– Bài tập mỗi câu đúng được 1 điểm

II/ Toán:

Câu 1: Viết thiếu 2 – 3 số trừ 0,5 điểm

Câu 2: Đúng mỗi bài được 1 điểm

Câu 3: 1 điểm

Câu 4: Viết đủ các ngày trong tuần được 1 điểm

Câu 4: Đúng lời giải và phép tính được 2 điểm.