Trang Chủ Lớp 2 Khảo sát chất lượng lớp 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2015

CHIA SẺ

Đề thi và hướng dẫn chấm, đáp án khảo sát chất lượng đầu năm cho các em học sinh lớp 1 lên lớp 2. Đề khảo sát môn Tiếng Việt.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

 MÔN : TIẾNG VIỆT –  LỚP 2 ( 40 phút )

NĂM HỌC 2014 – 2015

   I/ Kiểm tra viết : ( 10 điểm)

1. Chính tả: ( 7 điểm) Tập chép bài “Loài cá thông minh” SGK trang 147 sách Tiếng Việt 2 tập 2.

2. Bài tập: ( 3 điểm) Em chọn vần thích hợp để điền vào chỗ trống?

 g hay gh    :         ….ép cây             …ói bánh

ân hay uân :        h…..chương        ph….. trắng

  c  hay k    :          ….ú mèo            dòng …ênh


Hướng dẫn chấm điểm

TẬP CHÉP: ( 7 điểm )

– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng cỡ chữ, trình bày sạch, đẹp : 5 điểm.

– Bài không mắc lỗi chính tả nhưng chữ viết chưa rõ ràng, trình bày chưa sạch, đẹp trừ 1 điểm toàn bài.

– Trong bài viết cứ mắc 01 lỗi chính tả ( sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm.

BÀI TẬP: (3 điểm) : Mỗi vần điền đúng 0,5 điểm

 g hay gh    :         …gh..ép cây             …g..ói bánh

ân hay uân :        h…uân…chương        ph…ấn… trắng

  c  hay k    :          …c…ú mèo            dòng …k..ênh