Trang Chủ Lớp 2 Khảo sát chất lượng lớp 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi

CHIA SẺ

Đề thi và hướng dẫn chấm đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi.

ĐỀ BÀI

I. CHÍNH TẢ: (20 phút)

1) Bài viết: Trên chiếc bè

( Tiếng Việt 2 – Tập I/ trang 34)

     ( Viết từ:  “Những anh gọng vó … váng cả mặt nước.” )

2) Bài tập: Điền vào chỗ trống vẫn uôc hay uôt.

–  bạch t …                     rét b….

–  con ch…                     b…. dây

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG: ( mỗi em không quá 2 phút)

( học sinh bốc thăm chọn một trong số các bài sau)

1) Ngày hôm qua đâu rồi?            ( TV 2/ trang 10 – đọc 3 khổ thơ đầu)

2) Phần thưởng                            ( TV 2/  trang 13 – đọc đoạn 2)

3) Bạn của Nai Nhỏ                     ( TV 2/  trang 22 – đọc đoạn 4)

4) Gọi bạn                                    ( TV 2 / trang 28 – đọc cả bài)

5) Bím tóc đuôi sam                     ( TV 2 / trang 31 – đọc đoạn 2)


HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT 2 – KSCL Đầu năm

I. CHÍNH TẢ ( 5 điểm)

1) Bài viết: 4 điểm

– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm.

– Mỗi lỗi  chính tả trong bài ( sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh, lỗi viết hoa…)  trừ 0,5 điểm.

– L­ưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn: bị trừ không quá 1 điểm toàn bài.

2)  Bài tập: 1 điểm

Đúng mỗi từ cho 0,25 điểm

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 5 điểm)

+ Đọc đúng, lưu loát các tiếng, từ:                 ( 1,5 điểm )

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ, phát âm đúng:  (1,5 điểm)

+ Giọng đọc bư­ớc đầu có diễn cảm phự hợp với nội dung bài:        (1 điểm)

+ C­ường độ, tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không đọc quá to hoặc quá nhỏ, tốc độ khoảng  60 tiếng/1 phút).    (1 điểm)