Trang Chủ Lớp 2 Khảo sát chất lượng lớp 2

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 toán Phòng GD&ĐT Anh Sơn

CHIA SẺ

Bài 1: (2.0điểm)

a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hai trăm ba mươi  hai: ……………….

Ba trăm linh  tư: ………….

1m = …………..  cm  ;           ………..dm = 1m

b, Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm :

507 đọc là:  ……………………………

635 đọc là:  ……………………………

c,  Khoanh tròn vào :

Số lớn nhất trong các  số sau :       256     ;     284    ;     249   ;      265

Số bé nhất trong các số sau:         178      ;    187    ;     246    ;      464

Bài 2: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính.

35 + 23          5 + 17              76 – 23            52  – 15

  Bài 3:   (2 điểm)  Tìm  x:

a,    x  – 16 = 34                  b,   x   x  4 = 28

Bài 4:  (2.5 điểm)

a, Hoa cao 93cm, Đào cao hơn Hoa 4cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

b, Có 21kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Bài 5: (1,5 điểm) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD  bằng hai cách khác nhau.

duonggapkhuc

————— hết —————-

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM  Đề Khảo sát chất lượng Môn Toán lớp 2.

Bài 1.     2 điểm

a, Điền đúng các số vào chỗ chấm theo thứ tự:  232; 304;100;10        .

b,  507 đọc là: Năm trăm linh bảy.

635 đọc là: Sáu trăm ba mươi lăm.

c, Số lớn nhất: 284

Số bé nhất: 178

 

1 điểm.

Mỗi số đúng:  0,25 đ

0,5 điểm.

Mỗi số đúng  0,25 đ

0,5 điểm.

Mỗi số đúng  0,25 đ

Bài 2.    2 điểm

 Kết quả các phép tính:   theo thứ tự là:          58; 82; 53; 37

 

Đặt tính đúng, tính đúng kết quả mỗi phép tính: 0,5 đ.

Đặt tính đúng, tính sai kết quả 0,25 đ/ phép tính

Đặt tính sai, tính đúngkết quả 0,25 đ/ phép tính

 Không đặt tính mà viết đúng KQ cho nửa số điểm/bài

Bài 3.   2 điểm

Kết quả các phép tính:

a,     x =  34 + 16

x = 50

b,     x =  28 : 4

x = 7

 

Mỗi bước tính đúng 0,5 điểm.

Mỗi bài đúng 1 điểm

Bài 4:   2,5 điểm

 a, 1,5 điểm. Bài giải

Đào cao số xăng-ti-mét là:

93 + 4 = 97 (cm)

Đáp số: 97cm

 

 b, 1 điểm.

Mỗi túi có số ki-lô-gam là:

21 : 3  = 7 (kg)

Đáp số:  7 kg

 

 

Lời giải đúng: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả sai: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả đúng: 1 đ

Đáp số đúng, đủ đơn vị: 0,25đ

Lời giải đúng: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả sai: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả đúng: 0,5 đ

Đáp số đúng, đủ đơn vị: 0,25đ

(Lời giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

Bài 5:   1,5 điểm

                         Bài giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Cách 1: 5 + 5+ 5 = 15 (cm)

Cách 2:  5 x 3 =  15 (cm)

Đáp số : 15 cm

 

Lời giải đúng: 0,25 đ

Phép tính đúng: 0,25 đ

Phép tính đúng, kết quả đúng 1 cách: 0,5 điểm

Đáp số đúng, đủ đơn vị: 0,25 điểm

(Lời giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)