Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 2 lớp 2

[Mới] Đáp án và đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2016 – 2017

Tham khảo đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2016 – 2017 có đáp án. Câu 9: (1,5 điểm)  Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5 m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét.

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 2

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh vào đáp án

1.  Số 456  được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là: ( 1 điểm)

a. 400 + 60 + 5      b. 400 + 50 + 6    c.  500 + 40

2 : Chọn dấu >,<,= điền vào ô trống cho phù hợp: (1 điểm)

631…..642                             372….299

3: Kết quả đúng của phép nhân : 3 x 9 là : 1 điểm

Advertisements (Quảng cáo)

a. 25       b. 26          c. 27

4 : Kết quả của phép tính : 256 – 144 là (1 điểm )

a. 112      b. 113      c. 114

5 : Số  liền trước của 100 là : ( 1 điểm )

a. 97      b. 98      c. 99

6: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?  ( 1điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

a. 12 giờ 2 phút

b. 10 giờ 10 phút

c. 11 giờ 10 phút

II. TỰ LUẬN ( 4 điểm )

7 : Đặt tính rồi tính : (1 điểm )

a. 27 + 35             b. 503 + 304

8: (1 điểm)  Cho hình tứ giác như hình vẽ

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

9: (1,5 điểm)  Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5 m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét ?

10 : Mảnh vải màu xanh dài 20 cm. Mảnh vải màu đỏ dài 3dm. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu xăng – ti mét ?


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 HK II

TT ĐÁP ÁN ĐIỂM
 

I. TRẮC NGHIỆM

 

Câu 1 b 1 điểm
Câu 2 Điền đúng mỗi dấu 0,5 điểm 1điểm
Câu 3 c 1 điểm
Câu 4 a 1 điểm
Câu 5 c 1 điểm
Câu 6 b 1 điểm
 

II.TỰ LUẬN

Câu 7 Đặt tính và tình đúng mỗi PT 0,5 điểm 1 điểm
Câu 8 Đúng lời giải 0,25điểm, phép tính 0,5điểm, đáp số 0,25điểm. 1 điểm
Câu 9 Đúng lời giải 0,5điểm, phép tính , đáp số 1điểm 1,5  điểm
Câu 10 Kết quả 50 cm 0,5 điểm

Advertisements (Quảng cáo)