Trang Chủ Lớp 2 Khảo sát chất lượng lớp 2

Đề khảo sát đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 năm 2015-2016

CHIA SẺ

Đề khảo sát đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 năm 2015-2016 trường tiểu học Đoan Hùng – Phú Thọ.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐOAN HÙNG

Lớp : 2 ….

Họ và tên ……………………………………………..

BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2015 – 2016

 MôN  TOÁN- LỚP 2

Bài 1 (  4 điểm): Đặt tính rồi tính.

63 + 15              78 -7             42 +15               98 – 38

Bài 2: ( 2 điểm) 

Lớp em có 34 bạn, trong đó có 13 bạn gái. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn trai?

Bài 3: ( 3 điểm) 

a) Viết số liền sau của số 85 là số…………….

b) Viết số liền trước của số 90 là số……………

c) Số ở giữa 35 và 37 là số ……………………. 

Bài 4: ( 1 điểm)

Hình bên có…..hình tam giác.


Môn Tiếng Việt Khảo sát đầu năm 2015

MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2

( Thời gian làm bài: 40 phút).

1. Chính tả( nghe viết): 8 điểm

Bài  Vố chim. ( Tiếng Việt 1, tập ba) ( Khổ thơ 1)

2. Bài tập: 2 điểm

Điền vào chỗ trống:

a/   r, d, hay gi?

…a dẻ, cụ …à, …a vào, cặp …a

b/  iên hay yên?

…   ổn, cô t…, thiếu n….