Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 2 lớp 2

Trường Tiểu học Kim Bài Thanh Oai: Đề cuối kì II môn Toán

Đề kiểm tra gồm 5 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận.

de-thi-lop2

Phần 1 : Trắc nghiệm( 4 điểm )

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: (1 điểm) Trong các số sau: 345, 235, 354, 253. Số lớn nhất là

A.354         B.253                   C.345          D.235

Câu 2: (1 điểm)  dãy tính 4 x5 – 2 có kết quả là:

A.22           B.20            C.12             D.18

Câu 3: (1 điểm)  Thứ năm tuần này là ngày 10 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5?

A. 9          
B.17                
C.3                                     

Câu 4: (0.5 điểm)  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

timtamgiac

A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác

B.2 hình tam giác và 3 hình tứ giác

C.2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Câu 5: (0.5 điểm)  Tìm X

X : 2 = 10

A. X = 5                
B.X = 8     
C.X = 20

Advertisements (Quảng cáo)

Phần tự luận ( 6 điểm )

Câu 1: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm )

342+ 254                     789 – 436                   68 + 17                   92 – 46

Câu 2: Tính ( 1 điểm )

3 x 8 – 12 =                   36 : 4 + 81 =

Câu 3:  ( 1 điểm )

Mỗi bạn cắt được 3 ngôi sao. Hỏi 6 bạn cắt được tất cả bao nhiêu ngôi sao?

Câu 4: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:
Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Câu 5: ( 1 đ ) Điền số còn thiếu vào chỗ chấm.

a) 211, 212, ……, ………, ………, 216.

Advertisements (Quảng cáo)

b) 420, 430, ……, ………, ………, 470.

ĐÁP ÁN  VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I – Trắc nghiệm

Câu 1: 1 điểm

Đáp án: A.

Câu 2: 1 điểm

Đáp án: D.

Câu 3: 1 điểm

Đáp án: B.

Câu 4: 0,5 điểm

Đáp án: C.

Câu 5: 0,5 điểm

Đáp án: C.

Phần II – Tự luận

Câu 1: 2 điểm

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Câu 2: 1 điểm

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Câu 3: 1 điểm

– Lời giải đúng 0,5 điểm

– Phương pháp tính và đáp số đúng 0,5 điểm

Câu 4: 1 điểm

– Lời giải đúng 0,5 điểm

– Phương pháp tính và đáp số đúng 0,5 điểm

Câu 5: 1 điểm

Làm đúng mỗi phần 0,5 điểm.

Đề và đáp án của cô: Vũ Thị Tuyến chia sẻ.

Advertisements (Quảng cáo)