Trang Chủ Lớp 1 Đề thi học kì 2 lớp 1 Thi khảo sát kì 2 lớp 1 Phòng GD&ĐT Sa Pa môn...

Thi khảo sát kì 2 lớp 1 Phòng GD&ĐT Sa Pa môn Tiếng Việt

CHIA SẺ

A. Bài đọc:

I. Phát âm phần đầu của tiếng. ghế,  trăng, kẻ, quả, ngành, vâng, rằng, ta, sáng

STT Từ/ tiếng

( GV đọc)

Tên âm

(HS phát âm)

Đúng Sai Không có câu trả lời
Mẫu ghế gờ
1 trăng
2     kẻ
3 quả
4 ngành
5 vâng
6 rằng
7 ta
8 sáng

 2. Đọc và phân tích tiếng trong mô hình sau:

 

b

a

 

q u a

 

t o a n

 

ch â n

3.Đọc và nối chữ với tranh

Đọc bài:

Hột mận

      Mẹ mua mận về, để vào đĩa, chờ sau bữa cơm, cả nhà cùng ăn. Va – ni – a tự tiện lấy một quả ăn. Đến bữa, mẹ hỏi ” Ai đã ăn mận” ?. Tất cả đều trả lời không.

Bấy giờ mẹ mới nói: ” Mẹ hỏi, vì mận có hột, sợ các con nuốt cả hột thì sẽ đau bụng”.

Bé Va – ni –a tái xanh mặt, nói ngay: ” Con đã vứt hột ra ngoài cửa sổ rồi”.

Cả nhà bật cười, còn va – ni – a thì bật khóc.

Câu hỏi

( Gv hỏi)

Gợi ý câu trả lời Đúng Sai Không có câu trả lời Điểm
1. Ai mua mận về  Mẹ mua mận về 0.5 điểm
2.Cả nhà bật cười còn Va – ni – a thì như thế nào Cả nhà bật cười, còn Va – ni – a thì bât khóc 0.5 điểm

 

A. Bài viết

Nghe – viết:             Con cò mà đi ăn đêm

Con cò mà đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao.

Ông ơi, ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.

Có xáo thì xáo nước trong,

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

Ghép đúng

ông

 

ong
ăn

 

ân

 

      Quả hồng

 

       Con trăn


2. Gạch chân chữ viết đúng chính tả

quả chanh  /  của chanh                  xáo măng  / sáo măng

ngi ngờ /  nghi ngờ

CHIA SẺ