Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 2 lớp 2

Đề kiểm tra môn toán lớp 2 có đáp án năm 2015 trường Kim Bài

CHIA SẺ

Đề thi và đáp án đề kiểm tra môn toán lớp 2 cuối kì 2 năm học 2014 – 2015. Đề thi gồm 10 câu và 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Thời gian cho các em làm bài là 40 phút. Đề thi của trường Tiểu học Kim Bài.

Phần trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây:

1. Số liền trước của số 525 là:

A.    524            B.   526

2. 1km = …..m

A. 800 m      
B.100m        C . 1000m

3 . x : 2 = 0 ; x là:

A. x = 1        
B.x = 2            
C.x = 4            
D.x = 0

4. Tam giác ABC có các cạnh lần lượt là 120 mm, 300 mm và 240 mm. Chu vi của tam giác ABC là:

A. 606 mm        
B.660 mm      
C.660 cm      
D.606 cm

Phần tự luận.

Bài 1. Viết các số thích hợp vào chỗ trống (1điểm)

216; 217; 218; ……; ………;

310; 320; 330; ……; ………;

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

632 + 425     451+ 46     772 – 430     386 – 35

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tính (2 điểm)

a/ 3 x 6 + 47 =                          c/ 4 x 7 – 19 =

………………………………………………………………………………………………………………

b/ 45 : 5 – 5 =                           d/ 16 : 2 + 37 =

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Giải bài toán sau: ( 2 điểm )

Lớp em có 21 bạn, xếp đều thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

Bài  5 ( 1 điểm).

– Trong hình bên:dem-hinh-tam-giac

Có …. hình tam giác

Có ….. hình tứ giác


Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm 2015

I. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm

Câu 1. Khoanh vào A

Câu 2.  Khoanh vào C

Câu 3. Khoanh vào D

Câu 4. Khoanh vào B

II. Phần tự luận:

Câu 1. Viết số: ( 1 điểm)

Học sinh viết đúng mỗi số được 0,25 điểm

a) 216; 217; 218; ..219.; .220..;

b) 310; 320; 330; .340.; 350.;          

2. Đặt tính rồi tính. ( 2 điểm) mỗi phép tính đúng  cho 0,5 điểm

dat-tinh-rui-tinh-lop2

3: Tính (2 điểm) làm đúng mỗi  phần cho 0,5 điểm)

a/ 3 x 6 + 47 = 18 + 47=  65       c/ 4 x 7 – 16 =  28 – 19 = 9

b/ 45 : 5 – 5 =  9 – 5= 4              d/ 16 : 2 + 36 = 8 + 36= 44

Câu 4. Giải bài toán: (2 điểm)

Mỗi hàng có số bạn là:

21 : 3 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn.

– Viết đúng câu lời giải cho 0,5 điểm

– Viết phép tính đúng  cho 0,5 điểm

– Viết đáp số  đúng  cho 0,5 điểm

Bài  5 ( 1 điểm).

– Trong hình bên:dem-hinh-tam-giac

Có  3 hình tam giác

Có  3. hình tứ giác

Học sinh viết đúng mỗi ý cho 0,5 điểm