Tiếng Anh 2 - KNTT

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT
Self-check – Review 2 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức
Self-check – Review 2 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức
Hướng dẫn làm bài Self-check – Review 2 bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 38, 39 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)  1. a:  jam: mứt 2....
Review 2 – Phil and Sue trang 37 Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức
Review 2 – Phil and Sue trang 37 Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài Phil and Sue – Review 2 trang 37 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 1. Listen and read. (Nghe và đọc.)  Phil: Hello, I’m Phonic Phil! (Xin chào, tôi là Phonic Phil!) Sue: … and...
Lesson 3 – Unit 8 In the village trang 36 Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức
Lesson 3 – Unit 8 In the village trang 36 Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải Lesson 3 Unit 8 In the village - bài 6, 7, 8 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 6. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)   A: Can you draw a...
Giải Tiếng Anh lớp 2: Lesson 2 Unit 8. In the village
Giải Tiếng Anh lớp 2: Lesson 2 Unit 8. In the village
Giải Lesson 2 Unit 8. In the village trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 3. Listen and chant. (Nghe và nói.)  V, v, van (V, v, xe thùng) This is a van. (Đây là một chiếc...
Unit 8. In the village – Lesson 1 trang 34 SGK Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức
Unit 8. In the village – Lesson 1 trang 34 SGK Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức
Giải Lesson 1 Unit 8 In the village trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.) - village: làng, ngôi làng - van: xe thùng - volleyball: bóng chuyền Bài...
Lesson 3 Unit 7 In the kitchen – Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức
Lesson 3 Unit 7 In the kitchen – Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức
Giải bài Lesson 3 Unit 7. In the kitchen - bài 6, 7, 8 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 6. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.) A: Pass me the jam,...
Giải bài Lesson 2 – Unit 7 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài Lesson 2 – Unit 7 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
Hướng dẫn giải Lesson 2 Unit 7. In the kitchen - bài 3, 4, 5 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống, Xem chi tiết dưới đây Bài 3. Listen and chant. (Nghe và...
Lesson 1 Unit 7 In the kitchen trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 2
Lesson 1 Unit 7 In the kitchen trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 2
Giải bài Lesson 1 Unit 7 In the kitchen trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.) - jelly: thạch - juice: nước hoa quả - jam: mứt Bài...
Giải bài Fun Time 2 Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài Fun Time 2 Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
Hướng dẫn giải bài Fun Time 2 trang 29, 30 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Rearrange the letters to make words. Then say. (Sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành...
Giải Tiếng Anh lớp 2: Lesson 3 Unit 6 On the farrm
Giải Tiếng Anh lớp 2: Lesson 3 Unit 6 On the farrm
Hướng dẫn giải bài Lesson 3 Unit 6 On the farrm - bài 6, 7, 8 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 6. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)    1. A: Is there a...