Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Lesson 1 Unit 7 In the kitchen trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 2

Giải bài Lesson 1 Unit 7 In the kitchen trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

– jelly: thạch

– juice: nước hoa quả

Advertisements (Quảng cáo)

– jam: mứt

Bài 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

– jelly: thạch

– juice: nước hoa quả

– jam: mứt

Từ vựng

1. jelly” thạch” /ˈdʒeli/”

2. juice” nước hoa quả” /dʒuːs/”

3. jam” mứt” /dʒæm/”

Advertisements (Quảng cáo)