Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1 trang 137, 138 Toán 2: Bài đơn vị, chục, trăm, nghìn

CHIA SẺ
Bài đơn vị, chục, trăm, nghìn. Giải bài 1 trang 137, 138 SGK Toán 2. Đọc, viết (theo mẫu)…

Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu):