Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11: Thế nào là thụ tinh kép?

Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn ? Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn nảy mầm trên núm nhụy … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn ?

2. Thế nào là thụ tinh kép ?


1. – Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn nảy mầm trên núm nhụy. Có hai hình thức thụ phấn là: tự thụ phấn và giao phấn .

Advertisements (Quảng cáo)

– Tự thụ phấn : nếu hạt phấn từ nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn rơi vào mọt núm nhị cảu một hoa  khác trên cùng một cây và nảy mầm. Tự thụ phấn là sự kết hợp giữa hai bộ gen có cùng nguốn gốc.

– Thụ phấn chéo: nếu hạt phấn của nhị rơi trên núm nhụy của một hoa khác trên những cây khác nhau của cùng một loài và nảy mầm. Trong thụ phấn chéo 2 bộ gen được kết hợp có nguồn gốc khác nhau.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2:  Thụ tinh kép là sự hợp nhất của hai nhân tinh trùng đồng thời với nhân của tế bào trứng ( n) và với nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm túi phôi tạo nên nhân tam bội (3n)  phát triển thành nội nhũ.

Advertisements (Quảng cáo)