Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Sinh học 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Sinh học 11

Kiểm tra môn Sinh lớp 11 15 phút Chương 4: Ong mật sinh sản theo hình thức nào ?
Kiểm tra môn Sinh lớp 11 15 phút Chương 4: Ong mật sinh sản theo hình thức nào ?
Ong mật sinh sản theo hình thức nào?; Hình thức nào sau đây không phải là hình thức sinh sản vô tính? ... trong Kiểm tra môn Sinh lớp 11 15 phút Chương 4. Tham khảo chi tiết đề và đáp án...
Kiểm tra 15 phút – Chương 4 Sinh 11: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể?
Kiểm tra 15 phút – Chương 4 Sinh 11: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể?
Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể? Tái sinh chỉ tái tạo lại cơ quan, bộ phận bị mất, không tạo được cơ thể mới. Ví dụ: hiện tượng thằn lằn mọc đuôi...
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh 15 phút Chương 4 lớp 11: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh 15 phút Chương 4 lớp 11: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật ? Giống nhau: Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.; Tạo ra cơ thể mới bằng hình thức nguyên phân ... trong Chia sẻ đề...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh học 11: Quá trình thụ phấn xảy ra tại cơ quan hoặc cấu trúc nào?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh học 11: Quá trình thụ phấn xảy ra tại cơ quan hoặc cấu trúc nào?
Ở thực vật có hoa, quá trình thụ tinh cua trứng được thực hiện ở tại cơ quan hoặc cấu trúc nào ?; Nội nhũ trong hạt được tạo thành do sự kết hợp của những thành phần nào trong...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11: Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11: Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết?
Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết? Hoa đơn tính: như hoa bầu, bí, ngô,.. trên có đài hoa, cánh hoa, một bông hoa chỉ có nhị ( cơ quan sinh dục đực) là hoa đực ......
Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11: Thế nào là thụ tinh kép?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11: Thế nào là thụ tinh kép?
Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn ? Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn nảy mầm trên núm nhụy ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 4...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh học 11: Cây dâu tây sinh sản bằng gì?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh học 11: Cây dâu tây sinh sản bằng gì?
Cây dâu tây sinh sản bằng gì? Trồng khoai lang bằng cách nào sau đây đề cho hiệu quả kinh tế cao nhất ? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh học 11. Tham khảo chi tiết đề...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh 11 có đáp án: Nêu những ưu điểm của các phương pháp nhân giống vô tính
Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh 11 có đáp án: Nêu những ưu điểm của các phương pháp nhân giống vô tính
1. Nêu những ưu điểm của các phương pháp nhân giống vô tính 2. Phân biệt hai hình thức giâm cây và chiết cành ? Câu 1: - khi thực hiện nhân giống sinh dưỡng từ những phương pháp trên có ưu...
Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 11 Chương 4: Tuyến yên sản sinh ra các hoocmon nào?
Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 11 Chương 4: Tuyến yên sản sinh ra các hoocmon nào?
Tuyến yên sản sinh ra các hoocmon nào?;  Hoocmon Progesteron được bài tiết từ tuyến nào ? ... trong Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 11 Chương 4. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây 1.Tuyến yên sản...
Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11: Cho biết những hoocmon nào tham gia vào quá trình điều hòa sinh tinh, vai trò của chúng như thế nào?
Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11: Cho biết những hoocmon nào tham gia vào quá trình điều hòa sinh tinh, vai trò của...
Cho biết những hoocmon nào tham gia vào quá trình điều hòa sinh tinh, vai trò của chúng như thế nào? Các hoocmon tham gia điều hòa sinh tinh là FSH, LH của tuyến yên, GnRH của vùng dưới đồi...