Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 81, 82, 83 SBT Sinh 10: Giải thích tại sao vi sinh vật lại phân bố rộng và có nhiều chủng loại?

CHIA SẺ

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 81, 82, 83 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 5: Điều gì chứng tỏ vi sinh vật sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh ?…

Bài 5: Điểu gì chứng tỏ vi sinh vật sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh ?

Vi khuẩn sinh sản bằng phân cắt. Ví dụ E. coli cứ sau 20 phút phân cắt 1 lần, sau 1 giờ phân cắt 3 lần, sau 24 giờ phân cắt 72 lần và số tế bào sau 24 giờ đạt được là 47 223 665 X 1017. Tất nhiên đây chỉ là con số lí thuyết, bởi vì trong thực tế chúng bị kìm hãm bởi sự tích luỹ các sản phẩm độc do chính chúng tiết ra môi trường.

Bài 6: Giải thích tại sao vi sinh vật lại phân bố rộng và có nhiều chủng loại?

Trong quá trình tiên hoá lâu dài, vi sinh vật đã tạo cho mình cơ chế điều hoà trao đổi chất nên có thể thích ứng trong các điều kiện rất khác nhau. Chúng dễ dàng phát sinh biến dị và thích nghi với môi trường sống. Chúng có nhiều kiểu dinh dưỡng nên có thể dùng nhiều loại chất khác nhau làm thức ăn. Chúng có thể sống ở nơi rất nóng hoặc rất lạnh, nơi có hoặc hoàn toàn không có ôxi, nơi có môi trường rất chua hoặc rất kiềm, nơi có áp suất rất lớn thậm chí trên 1000 atm dưới đáy biển sâu, hoặc ở nơi hầu như không có nước, như sâu tới 1 km trong lòng đá. Chính vì thê mà vi sinh vật rất đa dạng, chúng có nhiều chủng loại. Số loài vi sinh vật ước tính có tới vài triệu loài.

Bài 7: Vi sinh vật có thể được nuôi cấy trên những loại môi trường nào ?

Có 3 loại môi trường :

– Môi trường tự nhiên được pha chế từ các chất tự nhiên (thịt bò, cá, đậu tương…) có thành phần hoá học không ổn định vì phụ thuộc vào giống cây, con, thời vụ và điều kiện nuôi, trồng. Môi trường này chỉ dùng để thu sinh khối và các sản phẩm trao đổi chất.

– Môi trường tổng hợp được pha chế từ các chất hoá học có sẵn nên có thành phần và khối lượng ổn định, dùng để nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần môi trường tới hoạt động sống của vi sinh vật.

– Môi trường bán tổnq hợp là sự kết hợp giữa hai loại môi trường trên, dùng với mục đích như môi trường tự nhiên, nhưng dễ dàng bổ sung các chất mà môi trường tự nhiên thiếu.

Bài 8: Căn cứ vào nguồn năng lượng người ta chia vi sinh vật ra những loại nào ?

Chia thành 2 loại :

–     Vi sinh vật quang dưỡng : Sử dụng ánh sáng làm nguồn năng lượng.

–     Vi sinh vật hoá dưỡng : Sử dụng chất hoá học làm nguồn năng lượng.

Bài 9: Căn cứ vào nguồn thức ăn (cacbon), người ta chia vi sinh vật thành những loại nào ?

Chia thành 2 loại :

–     Vi sinh vật tự dưỡng : Dùng CO2 trong khí quyển làm nguồn Cacbon.

–     Vi sinh vật dị dưỡng : Sử dụng các hợp chất hữu cơ làm nguồn Cacbon.