Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 34, 35, 36, 37 trang 89, 90 SBT Sinh 10: Vi sinh vật có lợi thế gì trong quá trình tổng hợp ?

CHIA SẺ

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 34, 35, 36, 37 trang 89, 90 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 34: Các loại đại phân tử chủ yếu của tế bào là gì ? Chúng được tạo từ những đơn phân nào ?…

Bài 34: Các loại đại phân tử chủ yếu của tế bào là gì ? Chúng được tạo từ những đơn phân nào ?

Ba loại đại phân tử chủ yếu là axit Nuclêic, Prôtêin, Pôlisaccarit.

–    Axit Nuclêic được cấu tạo từ các Guclêôtit.

–     Prôtêin cấu tạo từ các axit amin.

–     Pôlisaccarit cấu tạo từ các phân tử Glucôzơ.

Bài 35: Vi sinh vật có lợi thế gì trong quá trình tổng hợp ?

Vi sinh vật có tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng tạo sinh khối nhiều và tích luỹ sản phẩm trong thời gian ngắn mà không phụ thuộc nhiều vào đất đai, mùa vụ và thời tiết như cây trồng, do đó có thể sản phẩm vừa dễ sản xuất vừa có giá thành thấp hơn.

Bài 36: Trong điều kiện kị khí hay hiếu khí, nấm men tổng hợp các thành phần của tế bào mạnh nhất ? Tại sao ?

 Trong điều kiện kị khí, nấm men tiến hành lên men rượu để thu năng lượng, cần cho sự sống. Khi có mặt ôxi, nấm men đình chỉ lên men rượu và bắt đầu hô hấp hiếu khí, nghĩa là phân giải glucôzơ thành CO2 và H20 để lấy năng lượng. Khi hô hấp hiếu khí, năng lượng thu được cao gấp 20 lần khi lên men,

cho phép nấm men tổng hợp được nhiều chất xây dựng cơ thể hơn, do đó chúng sinh trưởng rất nhanh, tạo sinh khối lớn.

Bài 37: Sản xuất sinh khối nấm men để làm gì ?

Trước hết là cung cấp cho các lò bánh mì để làm nở bột mì trước khi nướng (ở châu Âu, bình quân mỗi người dân cần 2-4 kg nấm men đông khô/năm). Thứ hai là nấm men có hàm lượng Prôtêin rất cao (45-46%) và chứa nhiều Vitamin nên được dùng bổ sung vào thức ăn chăn nuôi.