Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 38, 39, 40, 41 trang 90, 91 SBT Sinh 10:  Xì dầu khác tương ở điểm nào ?

CHIA SẺ

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 90, 91 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 38: Quá trình phân giải nào của vi sinh vật xảy ra trong sản xuất tương ?…

Bài 38: Quá trình phân giải nào của vi sinh vật xảy ra trong sản xuất tương ?

Nguyên liệu làm tương gồm gạo nếp đồ xôi và đậu tương rang nghiền nhỏ. Chuyển hoá quan trọng trong quá trình làm tương là vi sinh vật tiết enzim amilaza thuỷ phân tinh bột thành đường và Prôtêaza thuỷ phân Prôtêin đậu tương thành axit amin. Do vậy, tương vừa có vị ngọt của đường, vừa có vị ngon của axit amin.

Bài 39: Xì dầu khác tương ở điểm nào ? Để sản xuất xì dầu có cần vi sinh vật không ?

So với tương, xì dầu có hàm lượng đạm cao, ít đường và không chứa phần tử rắn. Xì dầu được sản xuất bằng cách thuỷ phân Prôtêin của khô đậu tương hoặc khô lạc (bã đậu tương hoặc lạc sau khi ép dầu, phơi khô) nhờ Prôtêaza của nấm mốc thu được dịch chứa axit amin và Pôlipeptit.

Bài 40: Sự chuyển hoá vật chất nhờ vi sinh vật xảy ra như thế nào ?

    Sự sống luôn được đặc trưng bởi các phản ứng chuyển hoá do enzim xúc tác. Các enzim không những xúc tác cho phản ứng bên trong tế bào mà còn được tiết ra bên ngoài (gọi là enzim ngoại bào) để phân giải các chất tự nhiên. Con người sử dụng các enzim này phục vụ đời sống của mình. Ví dụ :

– Amilaza phân giải tinh bột thành đường, dùng trong sản xuất glucôzơ. làm bánh kẹo, tẩy hồ vải, nấu rượu…

– Prôtêaza phân giải prôtêin thành axit amin, dùng trong sản xuất tương, nước mắm, xì dầu, tẩy lông trong thuộc da, thức ăn chăn nuôi.

– Xenlulaza phân giải Xenlulôzơ trong xử lí rác thải, thuỷ phân phế thải nông nghiệp trong sản xuất cồn nhiên liệu, sản xuất thức ăn chăn nuôi, bột giặt…

– Lipaza thuỷ phân Lipit thành Glixêrol và axit béo. Glixêrol dùng trong sản xuất thuốc nổ, nước hoa, mĩ phẩm, xà phòng…

Bài 41: Hãy phân biệt lên men Lactic đồng hình và lên men Lactic dị hình.

Lên men Lactic là quá trình chuyển hoá Glucôzơ, Lactôzơ nhờ vi khuẩn Lactic thành sản phẩm chủ yếu là axit Lactic. Có 2 loại lên men Lactic :

–  Lên men đồng hình : Sản phẩm thu được là axit Lactic

–  Lên men dị hình : Ngoài axit Lactic còn tạo Êtanol, C02, axit axêtic.